Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”

Tværprofessionelt samarbejde

Materialet er udarbejdet så det både lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskolelærer og musikskolelærer, men det vil også kunne anvendes af folkeskolelærer og musikskolelærer hver for sig. Det egner sig både til den daglige musikundervisning og til temadage og/eller emneuger.        

 

De fem spor er: 

Formål

Formålet med forløbet er, at eleven lærer ny klassisk musik at kende gennem aktiv lytning af et klassisk værk, at tilegne sig nogle konkrete musikalske begreber han/hun kan bruge til at beskrive musikken og gennem selv at skabe musik i progressionen – musikoplevelse – musikforståelse og musikalsk skaben. Via korte filmklip taler komponisterne direkte til eleverne fra deres arbejdsværelser.    

 

Om opgaverne

Når du har valgt et spor fx Instrumentalmusik, starter du altid med Musikoplevelse. Herefter fortsætter du til Musikforståelse og så Musikalsk skaben.  Der er en progression imellem de tre opgavetyper, at opleve musik, at forstå og registrere fx musikalske begreber o.a. og selv at skabe musik, og der er lærersider og elevsider til alle opgaver.

På lærersiden findes din guide til undervisningen trin for trin og på elevsiden findes elevopgaverne samt alle lydklip og filmklip som skal vises i klassen på smartboard.

 

Eleverne møder komponisten bag musikken

Via filmklip ”møder” eleverne komponisterne bag musikken på små filmklip på elevsiderne.

Eksempelvis fortæller komponisten Bent Sørensen, hvordan han bruger tremolo, crescendo og glissando i sit værk Fantasmagoria. Eleverne lytter til hvordan det lyder. Samtidig fortæller han, at det er vigtigt for ham at han giver musikken en titel før han går i gang, og at han tænker over, hvordan han vil fortælle historien i musik i stedet for ord.

I musikalsk skaben giver komponisten gode råd til eleverne og inspirerer dem til den opgave de umiddelbart efter skal i gang med.

 

FILMKLIP MED BENT SØRENSEN

LYDKLIP FANTASMAGORIA 1. SATS

Fælles Mål og den understøttende undervisning

I alle opgaver refereres der til Fælles Mål. Fem spor i ny dansk musik bidrager først og fremmest til at opfylde færdigheds- og vidensmål i musik efter 4. og 6. klassetrin inden for kompetenceområderne musikforståelse og musikalsk skaben. Det er imidlertid også oplagt at bruge læremidlet i forbindelse med den understøttende undervisning, da der er rig mulighed for bl.a. at arbejde med elevernes alsidige udvikling, ikke mindst deres æstetiske dannelse. Der er også gode muligheder for at skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi, som der står i Folkeskolens formålsparagraf stk. 2

Undervisningsplan og evaluering

 

Der er udarbejdet en skabelon til en undervisningsplan med bl.a. aftaler om rollefordeling mellem folkeskolelærer og musikskolelærer.

Til brug for evalueringen efter undervisningen er der udarbejdet  spørgsmål til refleksion efter undervisningen, der kan bidrage til at evaluere både samarbejdet mellem folkeskolelærer og musikskolelærer og elevernes læring.  

Efter alle opgaver er der forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne.

 

Brobygning

Fem spor i ny dansk musik søger at formidle ny dansk musik på en spændende og lærerig måde for eleverne på 3-6 klassetrin. Det er endvidere intentionen at bidrage til en brobygning mellem den kunstneriske og den pædagogiske verden. Det gælder både mellem komponisten og folkeskolen og mellem musikskolelæreren og folkeskolen.

   

Fakta om ny klassisk musik

Den klassiske vestlige musiktradition er rigtig gammel i forhold til rytmisk musik. I dag lyder den klassiske musik på mange forskellige måder, og i Fem spor i ny dansk musik kan du lære den musik at kende som bliver skrevet i dag. Nutidens komponister arbejder vidt forskelligt og du kan møde nogle af dem her.

   

  

Undervisningens tre faser

Planlægning

 1. Vælg hvilket værk I vil arbejde med her.  
 2. Læs menupunkterne: Samarbejde mellem folkeskole og musikskole her.
 3. og se Om materialet og find ”skabelon til udarbejdelse af undervisningsplan”.

Gennemførelse

 1. Gå først til denne side.
 2. Brug lærersiden til forberedelse og elevsider i klassen.

Evaluering

 1. Gå ind på denne side
 2. Der er udarbejdet et evalueringsskema – ”Spørgsmål til evaluering og refleksion efter undervisningen”.

Omfang

Et forløb svarer til ca. 6 lektioner.

  

Kreditering:

 • Illustrationer: Thomas Balle.
 • Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records og Wilhelm Hansen.

   

1. Fem spor i ny dansk musik er udarbejdet af lektor Else Marie Okkels, UC Syd for Dansk Komponistforening. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet, UC Syd og Dansk Komponistforening.

Andre udgivelser af Else Marie Okkels på Forlaget Dansk Sang i samarbejde med Dansk komponistforening:

I danske komponisters værksteder 1-4, 2012-2013. I 2014 modtog Else Marie Okkels Ministeriets Undervisningsmiddelpris for Bind 1.

 

Af samme forfatter:

Kan du få øre på musikken? 2012
Symfoniorkestret og den magiske musik, 2011
Symfoniorkestret og den eventyrlige musik, 2010

Symfoniorkestret med Udstillingsbilleder, 2009 
Symfoniorkestrets instrumenter, 2009

 

2. Fem spor i ny dansk musik bygger på erfaringerne fra udviklingsarbejdet.

1+1=3 – et udviklingsarbejde med fokus på samarbejdet mellem folkeskolelærere og musikskolelærere. Deltagerne i udviklingsarbejdet var fra de fire sønderjyske kommuner: Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Haderslev. Se her.

 

3. Kontakt www.femspor.dk

Ønsker du at vide mere eller er du interesseret i at få en komponist ud i din klasse så kontakt Katrine Gregersen Dal fra Dansk Komponistforening på denne e-mail.