Fertilitet på skoleskemaet

MaybeBaby er et nyt fagfagligt undervisningsmateriale om fertilitet fra Miljø- og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. Materialet er let at integrere i relevante fag på gymnasiet og lægger op til dialogisk undervisning.

Formål

Undervisningsmaterialet MaybeBaby skal styrke gymnasieelevers viden om fertilitet. Det skal samtidig hjælpe dem til at reflektere over, hvordan faktorer som alder, livsstil, kemiske stoffer og samfundsmæssige forhold spiller ind på evnen og lysten til at få børn. På den måde styrker materialet deres kompetencer til selv at træffe et informeret valg.

 

 

Hvor det kan bruges

Materialet er udviklet til brug på tværs af de gymnasiale uddannelser og niveauer, og det kan indgå i en lang række naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Det egner sig også godt til flerfaglige forløb, for eksempel med kombinationer inden for kemi, mediefag, psykologi, dansk, biologi, samfundsfag og naturvidenskabelig samt kultur- og samfundsfaglig gruppe.  

Der findes ikke i dag centralt formulerede fagpædagogiske eller didaktiske mål for undervisning om fertilitet på ungdomsuddannelserne. Derfor er MaybeBaby udarbejdet i tråd med læreplanerne, sådan at eleverne opnår konkret, fagspecifik læring, mens de samtidig bliver klogere på fertilitet.

Om materialet

Mål: At eleverne opnår øget viden om årsager til nedsat fertilitet – herunder helbred, livsstil, kemikaliers rolle, samfundsmæssige forhold og alder  – og at styrke elevernes kompetencer til selv at træffe et informeret valg.

Målgruppe: STX, HHX, HTX OG HF

Forberedelse: Læse materialet til emnet/den enkelte øvelse

Tid: Fleksibelt – fra 2 lektioner til længerevarende (tværfaglige) forløb

Materialer: Adgang til computer eller tablet

Materialet er samlet på websitet MaybeBaby.dk i en enkel og overskuelig form, så du som underviser nemt kan udvælge relevant materiale, forberede dig og gennemføre undervisningen.

 

Indgangen til materialebanken er et ’fertilitetshjul’, delt op i fem emner: Min krop, Mit helbred, Min livsstil, Samfundet omkring mig og Kemiske stoffer i min hverdag. De fungerer hver især som en fleksibel temapakke med øvelser, case-artikler, vidensark, som underviseren kan sammensætte efter behov. Dette suppleres af interaktive og involverende elementer så som tests og video-interviews med eksperter og unge.

 

Et idékatalog giver konkrete forslag til opgaver og måder at indarbejde emnerne i specifikke fag. Øvelserne lægger op til et varieret brug af arbejdsmetoder så som research, analyse, videoproduktion, forsøg, skriftlig og mundtlig formidling samt solo- og gruppearbejde. 

Materialet er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.