Festsange - lav en festsang med computeren

Brug computeren til at generere en festsang ud fra fastlagte spørgsmål. Formålet er at skabe et afsæt for, at eleverne kan udvikle egne tekster.
COLOURBOX5158080.jpg

Forslag til læringsmål

Eleverne kan indsætte egne rim, så de passer med eksisterende versefødder.

Eleverne kan tilpasse sangens sprogbrug, så sangen passer til en selvvalgt sammenhæng.

Valg af undervisningsaktivitet

Denne interaktive ressource giver eleverne mulighed for at få genereret en festsang ud fra en række svar på konkrete spørgsmål. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med egne sangtekster. Læringsaktiviteten er en del af undervisningsforløbet om festsange og kan være en oplagt mulighed for at hjælpe de elever i gang, som har vanskeligt ved at starte med et tomt ark.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Med 'festsang-robotten' kan computeren generere en festsang. Brugeren skal blot svare på 20 spørgsmål om den person, som sangen skal omhandle. Afslutningsvis vælges mellem forskellige melodier, og herefter er sangen klar! En rigtig festsang er mere personlig, end en computer kan klare, men computeren kan være en stor hjælp til at komme i gang eller til at blive inspireret. I undervisningen kan 'festsang-robotten' udover det omtalte undervisningsforløb bruges til:

  • En ny fødselsdagssang på klassen. Besvar spørgsmålene i fællesskab og syng sangen via Smartboard.
  • En snak om den kultur, som festsangskrivning er en del af.
  • En snak om melodisk udtryk ved at synge samme tekst på flere melodier (vælg forskellige melodier i tilblivelsesfasen).
  • Fokus på rim og remser.

Tegn på læring

Eleven udvikler udvalgte verselinjer.

Eleven skaber egne vers med afsæt i eksisterende.

Forenklede Fælles Mål

Musik
3. - 4. klasse
Musikalsk skaben (obligatorisk)
Komposition (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug (vejledende mål)
Eleven har viden om stemmens udtryksmuligheder i rytme og sprog (vejledende mål)
5. - 6. klasse
Musikalsk skaben (obligatorisk)
Komposition (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i instrumenter og digitale medier (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle musikstykkers formål og struktur og instrumenter og digitale mediers udtryksmuligheder (vejledende mål)