Festsange

I forløbet sættes fokus på traditionen omkring festsange. Eleverne laver som led i arbejdet deres egne festsange.

Formål

Festsang

Formålet med forløbet er, at eleven udvikler sproglig bevidsthed samt fornemmelse for festsange som værende en særlig musikkultur.

At medbringe en sang til familiefesten er en gammel dansk tradition, som slet ikke er så udbredt andre steder i verden. Det er heller ikke lige udbredt over alt i Danmark, men de fleste har oplevelser omkring festsange, og det er oplagt at bruge traditionen til at lade eleverne skabe deres egne sange. Forløbet er særlig oplagt i foråret, hvor mange elever har søskende eller nær familie, som skal konfirmeres.

I forløbet laver eleverne deres egne festsange og synger dem sammen med hinanden.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Forløbet svarer til ca. 6 lektioner.

aasekuffert.jpg

Nogle meget brugte melodier til den "medbragte sang" er:

  • I en kælder sort som kul
  • Bamses fødselsdag
  • Jeg er havren
  • Kom maj, du søde, milde

Aase og Arne fra Spanggaard ved Hobro har gennem 50 års ægteskab samlet alle selskabssangene fra de fester, de har deltaget i. Sangene kan næsten fylde en kuffert. Der har været anvendt over 100 forskellige melodier - alene til fødselsdagssangene! 

Undervisningens tre faser (3)

Festsange - Planlægning

Festsange,
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Musik
3. - 4. klasse
Musikalsk skaben (obligatorisk)
Komposition (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug (vejledende mål)
Eleven har viden om stemmens udtryksmuligheder i rytme og sprog (vejledende mål)

Relaterede filer

Download en selskabssang til melodien "I en kælder sort som kul". Hvad er mon sangens funktion, og hvad handler den om?
Download en selskabssang, som er sammensat af tre sange. Hvilke vers hører sammen, og i hvilken sammenhæng er disse vers mon blevet brugt?

Relaterede links

Her kan du søge på kendte melodier og samtidig høre dem online.
Her kan du især søge på gamle sange og samtidig høre dem online.
Se en lille film om forløbet, hvor det præsenteres med afsæt i relationsmodellen.