Figureksperimentarium

Geometriske former kan være meget forskellige, men hvordan kan man egentlig kende formerne, og findes der mon nogle geometriske former, som endnu ikke er blevet opdaget?

Formål

geometriske former

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Eleverne bliver fortrolige med navne, form og kendetegn på geometriske figurer, og at eleverne får en begyndende nuanceret opfattelse af geometriske figurer. En firkant kan se ud på rigtig mange måder. Eleverne skal få blik for de geometriske figurer, de støder på i deres hverdag på forskellige måder, og de skal lege med de geometriske egenskaber ved figurer, og skabe deres egne figurer.

Omfang

12 lektioner

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Modulet introduceres med fokus på elevforudsætninger: Hvad eleverne bør kunne og vide, inden forløbet påbegyndes.
Herefter struktureres forløbet med de fire øvrige overordnede moduler: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Læs indholdsvejledningen for en mere uddybende indføring i selve indholdsområderne.

Vis alle Vis færre

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle matematiske forklaringer (vejledende mål)
Hjælpemidler (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse (vejledende mål)
Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber (vejledende mål)
Geometri og måling (obligatorisk)
Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan kategorisere plane figurer efter geometriske egenskaber (vejledende mål)
Eleven har viden om geometriske egenskaber ved plane figurer (vejledende mål)