Figureksperimentarium - Evaluering

Her beskrives de forskellige stadier af evalueringsfasen.
geometriske former

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte.
Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.

I den løbende evaluering kan regnearket under relaterede links benyttes til at notere kommentarer vedrørende de enkelte elever.

Regnearket kan man oprette en kopi af, så man kan indtaste sine egne kommentarer om de enkelte elever. Det er naturligt at gøre i den løbende undervisning, efterhånden, som man får et overblik over de enkelte elever.  

Det er naturligt at lave nogle evaluerings-pitstop undervejs, efterhånden som de enkelte læringsmål kommer i fokus. Forløbet er struktureret på den måde, at eleverne skal præsentere noget - et forståelsesprodukt til flere af læringsmålene, som giver 

  • læreren mulighed for at vurdere eleven i forhold til tegn på læring og elevens tilegnelse af læringsmålet
  • eleverne mulighed for at blive inspireret af hinandens forståelse af fagene og få en bredere forankring af det faglige i fokus.

Mens eleverne arbejder med deres forståelsesprodukter, laver læreren en løbende evaluering, fx ved at bruge regnearket og notere tegn på læring mv.

Giv eleverne feedback på deres produkter og gør det til en fælles øvelse, at give feedback.

Feedback-runderne kan laves som fælles feedback-runder, hvor hele klassen bidrager, eller eleverne kan se hinandens produkter og give feedback i mindre grupper, alt efter hvad de kan magte. Det kan også være en vekselvirkning mellem makker- eller gruppe-feedback og fælles feedback.

Læreren må løbende lave en vurdering af, om der er elever, som har brug for mere tid eller som skal have mere støtte i forhold til at kunne tilegne sig læringsmålene mens eleverne arbejder og justere på indhold og tidsramme.

Del af pakke

Relaterede links