Film i Oldtidskundskab

Forløb og ideer til at arbejde med film i Oldtidskundskab. Fokus er på brugen af spillefilm til perspektivering og på elevers egen produktion af film.

Materiale fra et udviklingsprojekt med undervisningsforløb centreret omkring film og digital dannelse i oldtidskundskab. Projektet blev afsluttet i december 2017.

I løbet af 2017 har arbejdsgruppen udviklet og afprøvet forløb, hvor film indgår på forskellig vis.

Materialet lægger sig op ad artikler om at bruge film i Old. Disse artikler er bragt i Klassikerforeningens tidsskrift Logos (nr. 1, februar 2018).

Se de forskellige forløb nedenfor. 

Elever optager film

Projektgruppen har arbejdet med to fokus:

1) Brugen af spillefilm som perspektiv-materiale

2) Elevproduktion af film som del af tekstarbejdet i Oldtidskundskab

____________________________________________________

De forskellige forløb ligger som materiale, der er til at downloade.

Filmene skal skaffes på egen hånd, ligesom man selv skal hente enkelte apps og/eller programmer til at producere film.

____________________________________________________

Filmikoner

Forløbene er udarbejdet af:

Mette Marie Dons Christensen, Roskilde Gymnasium
Liselotte Nymark Jensen, Herlufsholm Skole
Mette Karmann, Frederiksværk Gymnasium & HF
Sophie Ege, Borupgaard Gymnasium

Old-forløb med film

Pige i biograf

Spillefilm i old

Forløb i epos, drama, filosofi og historieskrivning.
Elever producerer film

Elevproduktion af film i old

Forløb i drama, epos, retorik og filosofi, der inkluderer elevers eget arbejde med at producere film.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord