Film i oldtidskundskab

Forløb og ideer til at arbejde med film i oldtidskundskab. Fokus er på brugen af spillefilm til perspektivering og på elevers egen produktion af film.
Elever optager film

Hvorfor arbejde med film i oldtidskundskab

2017 læreplanen til oldtidskundskab siger, at faget ”giver dem [eleverne] begreber til at forstå og reflektere over deres egen kultur og andre kulturer”. Det vil sige at det er et mål i faget, at eleverne skal reflektere over deres egen kultur, andres kultur og kulturbegrebet i det hele taget.

At filmmediet er en del af unges kultur, er vel næppe en overdrivelse og filmmediet har et sprog vores elever måske forstår bedre end det skrevne ord. Den danske forsker i visuel kommunikation, Helle Meldgaard, siger fx at de unge er ’vanvittigt visuelt orienteret’.

Samtidigt kan vi også tale om en medialisering af vores samfund. Man kan feks med medieforsker Stig Hjarvards ord sige, at ’det aktuelle samfund er gennemsyret af medier’.

Disse forhold i vores samfund afspejler sig i læreplanen på den måde at vores fag – ligesom alle andre fag – skal bidrage til ”elevernes digitale dannelse” og ”It og digitale medier og hjælpemidler inddrages løbende i undervisningen”.

Uddrag fra artikel om de didaktiske overvejelser ifm. at arbejde med film i old.
Læs mere her.

Fokus i materialet om film i oldtidskundskab

Materialet om arbejde med film i oldtidskundskab har to fokus:

1) Brugen af spillefilm som perspektiv-materiale

2) Elevproduktion af film som del af tekstarbejdet i Oldtidskundskab

De forskellige forløb ligger som materialer, der kan downloades.

Filmene skal skaffes på egen hånd, ligesom man selv skal hente enkelte apps og/eller programmer til at producere film.

Filmikoner

Kreditering

Materialerne er udarbejdet af:

Mette Marie Dons Christensen, Roskilde Gymnasium
Liselotte Nymark Jensen, Herlufsholm Skole
Mette Karmann, Frederiksværk Gymnasium & HF
Sophie Ege, Borupgaard Gymnasium

Materiale fra et udviklingsprojekt med undervisningsforløb centreret omkring film og digital dannelse i oldtidskundskab. Projektet blev afsluttet i december 2017.

I løbet af 2017 har arbejdsgruppen udviklet og afprøvet forløb, hvor film indgår på forskellig vis.

Materialet lægger sig op ad artikler om at bruge film i old. Disse artikler er bragt i Klassikerforeningens tidsskrift Logos (nr. 1, februar 2018).

Se de forskellige forløb nedenfor. 

Old-forløb med film

Pige i biograf

Spillefilm i old

Forløb i epos, drama, filosofi og historieskrivning.
Elever producerer film

Elevproduktion af film i old

Produktionsdidaktiske forløb i drama, epos, retorik og filosofi med fokus på elevers eget arbejde med at producere film.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord