Film om udeskole fra Tyskland

Draussenschule er udeskole på tysk. I denne film kan du se, hvordan dette tager sig ud. Der er også klip fra udeskole i Fredensborg. Under relaterede filer er der et link til en mere uddybende hjemmeside. (Obs. film og tekst er mestendels tysk).

Draussenschule

I Tyskland arbejder man også med udeskole. Efter skandinavisk forbillede. en række skoler arbejder systematisk med at inddrage udeskole i deres undervisning em eller flere gange om ugen. Undervisningen er primært koncentreret omkring naturfagene, og er tæt koblet op på fagenes læseplaner.

I den lille film kan du se mere om, hvordan dette foregår i praksis. Der er også klip fra Fredensborg udeskole og interviews med elever, lærere og forskere.

Emneord