Filmanalyse: Dødens Skørt

Undervisningsmateriale til en film om Agustina fra El Salvador. Hun tilhører en af de få ældre kvinder, som bærer "dødens skørt". De unge piger synes bedre om tshirts og shorts.

Resume

I landsbyen El Carizal har nogle af kvinderne fra Nahuat Pipil indianersamfundet dødens skørt på. Skørtet er et vævet stykke stof med mønstre i stærke farver. Det er ikke helt almindeligt vævet stof. Det spiller nemlig en stor rolle i traditionen.

Den gamle Agustina fortæller om for- og nutid i indianersamfundet. I 1932 udførte den Salvadoranske regeringen en massakre på den indianske befolkning i landet. Massakren og den efterfølgende undertrykkelse har betydet, at store dele af den indianske kultur er gået tabt.

Skørtet er en af de sidste traditioner, som er tilbage fra Nahuat Pipil kulturen. I dag er det kun de ældste kvinder, som bærer skørtet.

Når disse kvinder ikke længere er her, vil traditionen dø.

NB: Filmen findes i to versioner: med og uden danske undertekster.

Form og funktion

Redskaber til filmanalyse kan findes i de relaterede links. 

 1. Filmen er inddelt i scener; gør rede for filmens opbygning, dens dramaturgi.

 2. Kan fortælleforløbet indpasses i berettermodel (ét forløb), bølgemodel (flere mindre forløb) eller andet?

    

 3. På hvilke måder skaber filmen fremdrift i sin historie (hvad får dig som tilskuer til at ønske at se hele filmen)?

 4. Analysér filmens anslag, herunder samspillet mellem poesi, underlægningsmusik og billede. Diskutér, om anslaget rummer metaforiske elementer.

 5. Analysér den sekvens, hvor digtet fortsætter, og begrund sekvensens placering i filmens forløb.
 6. Er der indstillinger i filmen, der fungerer som establishing shots?
 7. Find karakteristiske eksempler på filmens vekslende billedbeskæringer i interviewene og begrund dem.
 8. Hvilken funktion har dækbillederne, der er indsat i interviewene?
 9. Find eksempler på interview-indstillinger, der giver variation til de mere statiske interview.
 10. Diskutér berettigelsen af den indklippede scene fra slagteriet. Hvilken billedmæssig (æstetisk) sammenhæng er den indsat i og med hvilken virkning?
 11. Analysér filmens udtoning, herunder dens metaforik, og diskutér, hvilken virkning udtoningen har på tilskueren.
 12. Hvilken type dokumentarfilm er der tale om? 

 13. Hvad er filmens præmis? 

Indhold og miljø

Indhold

 1. Hvad fortæller indledningen om indianernes problemer?

 2. Hvad beretter den gamle kvinde, Agustina om traditionen med de vævede skørter?

 3. Hvilken betydning har skørterne?

 4. Beskriv deres udseende.

 5. Hvordan går det med traditionen?

 6. Hvilke indtægtsmuligheder har indianersamfundet?

 7. Hvorfor er indtægt nødvendig?

 8. Gengiv Agustinas fortælling om undertrykkelse af indianerne.

 9. Kan hun have været øjenvidne til massakren, hun beskriver?

 10. Hvorfor tillægger hun den gamle massakre så stor betydning?

 11. Redegør for de indianske digte i begyndelsen og slutningen.

Miljøbeskrivelser

 1. Beskriv landsbyens miljø ude som inde.

 2. Beskriv omgivelserne.

 3. Beskriv familiens sociale standard.

Perspektiver

 1. Hvad viser filmen om indianernes religiøse overbevisning?

 2. Er indianerne stadig undertrykte i dag?

 3. Undersøg forholdene for de oprindelige folk i Mellemamerika.

 4. Sammenlign indianernes forhold i de forskellige lande.

 5. Hvilke chancer har de oprindelige kulturer for overlevelse i de moderne samfund?

 6. Diskutér betydningen af at bevare gamle traditioner?

 7. Skal u-landsbistand bidrage til at bevare oprindelige kulturer?

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Relaterede links

Årets legatmodtagere og filmmagere, fra Danidas Verdensbilledlegat, blogger om deres oplevelser. Find blogindlæg fra Astrid Ågot Nielsen og Giuliana Irina Denize Holm.
Temaside fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Temaside fra forlaget Systime.
Del af temaside fra forlaget Systime.
Find tal og oplysninger fra FN-forbundet.
Udviklingstal.dk giver adgang til Danidas programsamarbejdslande og andre udviklingslande samt aktuelt stof.
CIA’s side med oplysninger om lande.