Find de 120 hyppigste ord i rim og remser

Lad eleverne træne de 120 hyppigste ord gennem små spil på nettet.
COLOURBOX2553831.jpg

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan læse ord fra gruppen med de 120 hyppigste ord.

Undervisningsaktivitet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne de mest almindelige ord. I dette online-spil med rim og remser, skal eleverne lege orddetektiver og finde de rigtige ord. Ordene tilhører gruppen af de 120 hyppigste ord.

Variation og differentiering

Hvis eleverne bliver færdige, kan de arbejde med andre øvelser på nettet.

  • Tetris

Spil Tetris på iundervisning.dk med de 120 hyppigste ord. Vælg 2, 3, 4 eller 5 bogstaver.

  • Krydsord

Iundervisning.dk har en interaktiv krydsord med de 120 hyppigste ord. Eleven lytter til et ord og skriver det.

  • Vendespil

På iundervisning.dk kan eleverne spille et interaktivt vendespil med de 120 ord. Eleven lytter til ordet og finder det tilsvarende billede.

  • Lyd og ord

En interaktiv ordforrådsøvelse til indskolingen og specialundervisningen. Eleven lytter til ordet og finder det tilsvarende ord. 

 

 

Hvad gør læreren?

På tavlen vises et rim. Find nogle af de 120 hyppigste ord og snak med eleverne om ordene. Ordene går igen i en tekst mange gange, og det derfor er vigtigt at kunne læse og skrive disse ord. Ordene kan være svære at læse, fordi de ligner hinanden. Fx den, det, der.

Vis eleverne, hvordan de skal løse opgaven ved at trække ordet hen på den rigtige plads i teksten.

Linket til opgaven kan lægges på fx Elevintra.

Hvad gør eleverne

Eleverne løser opgaverne.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan læse ord fra gruppen med de 120 hyppigste ord.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven læser ordene korrekt.

Niveau 2: Eleven siger sætninger, hvor ordene indgår.

Niveau 3: Eleven skriver ordene korrekt i små sætninger.

 

 

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

 

Andre aktiviteter med de 120 hyppigste ord

120 ord
© Lise Thomsen

De 120 hyppigste ord på Smartboard

At kunne læse de 120 hyppigste ord letter læseprocessen. I denne aktivitet gælder det om hurtigt at kunne læse ordene på tavlen.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
1. - 2. klasse
Læsning (obligatorisk)
Afkodning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert (vejledende mål)
Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler (vejledende mål)