Find og brug informationer om uddannelser og job

Forsknings-informeret

Med brug af forskellige informationskilder får eleverne en variation af viden om uddannelse og job, som bearbejdes og formidles til gensidig inspiration i klassen.

Intro

Find og brug informationer

I Uddannelse og Job skal eleverne bl.a. opsøge og bearbejde forskellige typer af information om uddannelser og job. Det kan være informationer i form af viden, oplevelser og fortællinger, der findes i elevernes nærområde og i netværket af voksne. Det kan være informationer, der findes ved søgning på internettet. 

I Uddannelse og Job skal eleverne bl.a. opsøge og bearbejde forskellige typer af information om uddannelser og job. Det kan være informationer i form af viden, oplevelser og fortællinger, der findes i elevernes nærområde og i netværket af voksne. Det kan være informationer, der findes ved søgning på internettet.

I dette forløb skal eleverne med brug af disse forskellige informationskilder indsamle, bearbejde og anvende en variation af viden om indholdet i en række job. Eleverne skal desuden søge, anvende og formidle information om, hvordan disse job er koblet til uddannelse, brancheområder og erhvervsområder.  

Formål

Forløbet har til formål at skærpe elevernes opmærksomhed på, hvordan der vidt forskellige steder og på forskellige måder kan findes informationer om uddannelser og job. Endvidere skal forløbet give eleverne en indføring i, hvordan der kan søges efter specifikke informationer på Uddannelsesguiden ug.dk og hvordan disse informationer kan anvendes til bearbejdelse og formidling af viden om job.

Formålet er desuden at give eleverne indblik i en række uddannelser og job og kendskab til, hvordan uddannelser kan føre til en række forskellige job og til hvordan job kan knytte sig til brancheområder og erhvervsområder.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Elevforudsætninger

Eleverne har jf. mål for Uddannelse og Job i indskolingen arbejdet med at indsamle og bearbejde enkle informationer om uddannelser og job. 
Eleverne skal i forløbet bl.a. foretage internetbaserede søgninger af oplysninger og kan bruge digitale medier til fremlæggelse. Det forudsættes, at eleverne har en vis øvelse i dette.  

Forslag til læringsmål

Tilknyttet færdigheds- og vidensmål a:

Eleverne kan bruge forskellige informationskilder til at finde viden om job.

Tilknyttet færdigheds- og vidensmål b:

Eleverne kan give eksempler på jobs tilknytning til uddannelse, brancheområder og erhvervsområder.

Omfang

Forløbet har i alt 12 lektioner.

Tegn på læring

Tilknyttet læringsmål a:

  1. Eleven anvender forskellige informationskilder i sin søgning efter viden om job.
  2. Eleven udvælger relevante informationskilder i sin søgning efter viden om job.
  3. Eleven begrunder sine valg af informationskilder i søgningen efter viden om job.

Tilknyttet læringsmål b:

  1. Eleven fortæller om et job og dets tilknytning til uddannelse, brancheområde og erhvervsområde.
  2. Eleven beskriver en række job og deres tilknytning til uddannelse, brancheområder og erhvervsområder.
  3. Eleven sammenligner forskellige typer af job og deres tilknytning til uddannelse, brancheområder og erhvervsområder.

Planlægning (1)

Forslag til undervisningsdifferentiering og evaluering (2)

Gennemførelse (5)

Lektion 1 og 2: På kig efter job i byen

Find og brug informationer
I lektion 1 og 2 introduceres eleverne til forløbet og går herefter i grupper en tur i nærmeste by for at registrere de job og mennesker i job, som de møder på deres vej. Efterfølgende fortæller eleverne om disse job i klassen.

Lektion 3 og 4: Erhvervsområder og job i Jobkompasset

Find og brug informationer
I lektion 3 og 4 introduceres eleverne til Jobkompasset på ug.dk og indføres i, hvordan der kan findes oplysninger om erhvervsområder og tilknyttede job. Herefter udvælger og læser hver elev om et job i Jobkompasset og fortæller om dette job i klassen.

Lektion 5, 6 og 7: Erhvervsområder, brancheområder og de job, vi fandt

Find og brug informationer
I lektion 5-7 skal eleverne med brug af Jobkompasset på ug.dk søge viden om de job, som blev fundet på turen gennem byen. Desuden bruges ug.dk til at undersøge, hvordan disse job knytter sig til erhvervsområder og brancheområder. Eleverne arbejder i grupper om disse opgaver og fremlægger efterfølgende resultaterne af deres søgning for klassen

Lektion 8: Forberedelse af interview

Find og brug informationer
I lektion 8 forbereder eleverne deres interviews af voksne om job. Klassen udformer i fællesskab en række spørgsmål, der skal indgå i interviewet og eleverne bistås med de praktiske overvejelser, der kan knytte sig til at interviewe.

Vis alle Vis færre

Forenklede Fælles Mål

Uddannelse og job
4.- 6. klasse
Fra uddannelse til job (obligatorisk)
Information (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan søge generel information om uddannelse og job (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at søge informationer om uddannelse og job (vejledende mål)
Uddannelse- og jobkendskab (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan beskrive uddannelser og job inden for brancheområder (vejledende mål)
Eleven har viden om uddannelser, job og brancher (vejledende mål)