FIP - 2016

Materiale fra FIP-kurserne i naturgeografi forår 2016.
FIP i Fredericia for naturgeografi

Indbydelse til kursus om Faglig udvikling i praksis (FIP) i naturgeografi forår 2016

Undervisningsministeriet afholdt i foråret 2016 regionale (øst-vest) kurser om Faglig udvikling i praksis (FIP) i naturgeografi på stx. Alle skoler sendte to fagrepræsentanter for naturgeografi, og skolerne opfordredes til også at tilmelde en leder.

Faglig udvikling i praksis (FIP) – i naturgeografi

Formålet med kurset er at styrke udviklingen af undervisningen i naturgeografi på den enkelte skole.

  • Deltagerne arbejder med brug af karakterstatistik for faget på egen skole. Materialet skal danne afsæt for didaktiske overvejelser inden for faget med særlig relevans for den enkelte skole.
    Deltagerne forventes at begynde denne proces inden kurset; på kurset vil der være erfaringsudveksling herom.
  • Workshops sætter fokus på udvikling af undervisningen inden for udvalgte områder, men med fælles fokus på en bred it-anvendelse.
  • Deltagerne får redskaber til at igangsætte faglig udvikling på skolen indenfor selvvalgte områder og til at etablere netværk om dette.

I næste skoleår afholdes et lignende FIP-kursus, hvor der vil være evaluering af arbejdet med den faglige udvikling på skolen, samt erfaringsudveksling med faggrupperne fra de deltagende skoler. Det forventes derfor, at deltagerne hjemme på skolen sikrer en kontinuitet til næste års FIP-kursus.

Læs meget mere i indbydelsen under relaterede filer.

Materialer fra FIP-kurset

Præsentation fra naturgeografis FIP-kurser

Fagkonsulent Lars Andersens præsentation fra de to FIP-kursusdage kan ses her.

Her lægges op til dannelsen af lokale netværksgrupper og fagets aktualitet belyses ved en række problemstillinger, der kunne tages op i undervisningen. Der gives endvidere tips til skriftlighed i faget.   

Praktiske oplysninger

Der afholdtes to kurser:

FIP16-12: Onsdag den 9. marts på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde

FIP16-13: Torsdag den 7. april på Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

PowerPoint om Faglig udvikling i praksis (FIP) i naturgeografi på STX ved fagkonsulent Lars Andersen.