FIP - 2018 TEMA: Kritik som didaktik – Fra designkritik til kritisk design

Hent materialer fra FIP-kurset 1. februar 2018.

Vision for FIP    

FIP skal være vores fælles fortolkningsrum for læreplanen og bygge bro mellem lovstof og undervisningspraksis.

FIP skal sammen med den faglige forening skabe forudsætninger for et stærkt fællesskab imellem designlærere og være et sted, hvor vi kan udvikle os selv og hinanden som undervisere.

Temaet på FIP skal fungere som en ramme, der giver os mulighed for at konkretisere vores dialog om vores fag og didaktik og gøre kurset direkte anvendeligt i undervisningen. 

 

FIP Design og Design & arkitektur 1.2 2018 i Odense

designETC præsenterer os for disciplinen designkritik og et materiale herom til gymnasielærere og elever, som de udvikler på sitet til dette FIP – og som I efterfølgende kan bruge i undervisningen.

Henrik Valeur fortæller om projektet: Another architecture – serving the others, som handler om arkitektur og globalt medborgerskab. Hertil præsenteres undervisningsmateriale til design (& arkitektur). Og også designETC har samlet artikler om kritisk design til undervisningsbrug i forløb om kritisk design.

Debat og læreudveksling om kritikken i vores fag og undervisningsdagligdag: Hvordan evaluerer vi formativt i designundervisningen? Hvilke kriterier evaluerer vi efter i iterative, eksperimenterende og analytiske processer?

  

Materialer produceret til designlærere og elever på designETC

www.designETC.dk kan du finde materiale, som kan benyttes i undervisningen af gymnasiefaget Design og arkitektur. Sitet tilbyder både konkrete guides til, hvordan man bestrider kritisk formidling samt en række artikler om nutidigt dansk design og -kunsthåndværk, der kan anvendes i tematiske undervisningsforløb.

    

Hent oplæg og materialer fra dagen

Hent programmet her

Invitation

  

Velkomst ved fagkonsulenten, Bonnie Bay Andersen

  • Almendannelse 
  • Reform 2017
  • Didaktik - en undersøgende tilgang
  • Faglige mål
  • Kernestof
  •  Opmærksomhedspunkter ved eksamen

Hent oplægget her

  

  

Kritisk formidling og tematikker om design v/Charlotte Jul, designETC.dk
Introduktion til materiale udarbejdet til gymnasielærere og elever på designETC.dk 

Hent oplægget her

  

Materialer fra gruppearbejde

Aktiviteter som træner elevens kritiske tænkning med materialer fra www.designETC.dk

Hent eksempler på problemstillinger, øvelser og aktiviteter her

  

Forslag til projektforløb - Tilbygning til Egå Gymnasium

Hent forslag til Design og Arkitekturforløb

Emneord