FIP - efterår 2017 - musik

Materialer og præsentationer fra FIP efteråret 2017.

Her kan du se en oversigt over oplægsholderne fra FIP-kurset  den 31. august 2017 på Mulernes Legatskole i Odense.     

Kurset havde fokus på den konkrete tilrettelæggelse af det nye musik C, herunder halvårlig tilrettelæggelse på HF.   

  

1. Uffe Englund, Fagkonsulent i musik, UVM

Oplæg 1 v. fagkonsulent Uffe Englund om:

 • Læreplan og vejledning for matematik på C-niveau
 • Opmærksomhedspunkter i tilrettelæggelsen af forløbet
 • Faglige mål - hvad skal eleverne kunne?
 • Kernestof og arbejdsformer
 • Tematiske forløb

Link: til oplæg - Opmærksomhedspunkter i tilrettelæggelsen af forløbet

  

2. Marie Louise Hansenog Jakob Jensen

Plenumoplæg 2 v. Marie Louise Hansen, Allerød Gymnasium og Jakob Jensen, Frederiksberg Hf om:

 • Arbejdsformer, arbjdsformer, kernestof og eksamen
 • Indfaldsvinkler til planlægning af tematiske forløb
 • C-Hjulet - Idé til planlægningsredskab
 • Tilgang 1 til tematiske forløb: Kontekstorienteret
 • Årsplan + idekatalog til kontekstorienteret tilgang
 • Tilgang 2: Parameterorienteret tilgang

Link: til oplæg Planlægning af tematiske forløb

  

 3.   Uffe Englund, Fagkonsulent, UVM

Plenumoplæg 3 v. Uffe Englund, Fagkonsulent, UVM om

 • Rammerne for prøven i musikkundskab
 • opgaven - og eksemper på opgaver

Link: Oplæg: Rammer for opgaverne til prøven i musikkundskab – Hvordan laver man eksamensspørgsmål?

  

3. Øvrigt materiale fra FIP-kurset

Alt materiale fra kursusdagen er samlet på padlet.com

Link: kursusmateriale på padlet.com

    

Relaterede links

Emneord