FIP - efterår 2018 - musik

Materialer og præsentationer fra FIP 27.9.2018 på Mulernes Legatskole i Odense.

Materialer fra FIP    

  

1. Uffe Englund, Fagkonsulent i musik, UVM

Oplæg 1 v. fagkonsulent Uffe Englund om:

  • Status for musik C efter første reform år
  • Vinterens og sommerens prøver i tal
  • De tematiske forløb
  • Undervisningsbeskrivelsen

Hent oplæg

  

2. To bud på tilrettelæggelse af undervisning og prøve i musik C, stx og hf

v/Susanne Christiansen, Odder Gymnasium og Jesper Fjord, Holstebro Gymnasium & hf

Hent oplæg, v/ Susanne Christiansen

Eksempler på eksamensspørgsmål, v/ Susanne Christiansen

Link til prezi om Musik C, v/ Jesper Fjord

  

 3.  Vejledende opgavesæt og udkast til evalueringskriterier for skriftlig prøve i musikalsk analyse på Musik A
v/Thomas Hammer, formand for arbejdsgruppen til udarbejdelse af vejledende opgavesæt i musik A

Evalueringskriterier for M1 2018

  

4. Arbejde med bedømmelse af besvarelser af 1. vejledende opgavesæt, M1

Opgave til grupperarbejde om bedømmelse

Elelvbesvarelse 1 - M1- Musikals analyse

Elelvbesvarelse 2 - M1- Musikals analyse

 

5. Bedømmelse Points og karakter

Statistisk overblik over pointgivning og endelig karakterfastsættelse af elevbesvarelse 1 og 2 på baggrund af FIP-deltagernes indberetning

Statistik over bedømmelser

    

Relaterede links

Emneord