FIP - forår 2018

Her kan du finde datoer, placering og indhold for forårets FIP i italiensk.

Tid og sted

 5. april i Nyborg.

Indhold

FIP har i år særligt fokus på mundtlig eksamen i forbindelse med læreplansændringerne.

  • Der vil være oplæg om mundtlig eksamen med fokus på det funktionelle sprogsyn.
  • Der vil være oplæg om hvordan, man i undervisningen kan arbejde med at ruste eleverne til mundtlig eksamen: forløb og stilladsering af ”beredskabssprog” til samtale om både eksamensteksten ud fra instrukser, billedmateriale og om kendte emner fra undervisningen.
  • Der vil ligeledes være workshops inddelt efter niveau med fokus på den nye eksamenstekst. Herunder: Hvad er en god tekst? Og: Hvad er en god instruks? 
  • Desuden er der oplæg og workshop om CERF (Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog). Og om CERF som redskab til at beskrive og udvikle elevernes niveau inden for mundtlig sprogproduktion.
  • Programmet findes på EMUen ultimo januar.
  • Der deltager to repræsentanter pr. skole til disse FIP-kurser. 

    Tilmelding foregår via GL-E.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord