FIP - forår 2018

Materialer fra forårets FIP i italiensk 5. april i Nyborg.

Indhold

FIP havde i år særligt fokus på mundtlig eksamen i forbindelse med læreplansændringerne. 

  • Oplæg om mundtlig eksamen med fokus på det funktionelle sprogsyn.    
  • Oplæg om hvordan, man i undervisningen kan arbejde med at ruste eleverne til mundtlig eksamen: forløb og stilladsering af ”beredskabssprog” til samtale om både eksamensteksten ud fra instrukser, billedmateriale og om kendte emner fra undervisningen.
  • Workshops inddelt efter niveau med fokus på den nye eksamenstekst. Herunder: Hvad er en god tekst? Og: Hvad er en god instruks? 
  • Oplæg og workshop om CERF (Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog). Og om CERF som redskab til at beskrive og udvikle elevernes niveau inden for mundtlig sprogproduktion.

 

Materialer fra FIP

Hent program

  

Nyt i læreplaner og vejledning på hf og stx med fokus på mundtlig eksamen
Ved Tine
Brandt

Hent oplæg

  

Didaktiske overvejelser i forbindelse med mundtlig eksamen
Ved Anne Jørgensen

Træning af billedbeskrivelse 

  

Workshop: Den gode eksamenstekst og den gode instruks

Didaktiske overvejelser om anvendelse af CEFR i den daglige undervisning i mundtlig sprogfærdighed i relation til læreplanen.

Den Europæiske Sprogramme CEFR
Ved Christoph Schepers og Stine Lema

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord