FIP - januar 2019

Oplæg og materialer fra FIP i engelsk hhx og hhx, fra Aarhus og København.

Program 

Hent program   

 

Oplæg

Velkomst og gennemgang af dagens program

  • Hvorfor digitale kompetencer?
  • Opmærksomhedspunkter i 2017-læreplanerne

v/ fagkonsulent, Jonas Rasmussen

Hent oplæg

 

Forankring af digitale kompetencer i undervisningen: Hvordan kan man udfolde en komplementær faglighed i engelskfaget på tværs af hhx og htx?
v/ Henrik Køhler Simonsen, cand.ling.merc. i engelsk, Ph.d. i informationsarkitektur

Hent oplæg

Hent øvelser

 

Det funktionelle sprogsyn og grammatik: En universitetsgrammatikers perspektiv
v/ Kim Ebensgaard Jensen, lektor i engelsk sprogvidenskab, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
VIGTIGT. Se venligst bilag B for instruktion til oplæg

Hent oplæg

Hent bilag

  

Det nye eksamensformat på hhx og htx – set i relation til det øgede fokus på funktionel grammatik og inddragelse af det udvidede tekstbegreb i den skriftlige eksamen

Det skærpede fokus på erhvervskorrespondance kommenteres ligeledes i dette oplæg (jf. ny mailopgave for hhx)

v/ Pia Ballegaard Hansen, lektor på Rybners Handelsgymnasium og medlem af opgavekommissionen for hhx

Hent oplæg (Aarhus)

Hent oplæg (København v/  Ove Freddy Christensen)

  

Workshops

Del 1:

Hvordan arbejdes der med digitale kompetencer på skolerne?
Med udgangspunkt i dagens to oplæg og egne erfaringer skal I diskutere, hvordan man kan styrke eleverne yderligere i arbejdet med digitale kompetencer i engelsk, jf. afsnit 3.3 i vejledningen. OBS. Læs som forberedelse til denne workshop desuden vejledningen til digitale kompetencer, 2017

  

Del 2:

Erfaringsudveksling inden for det brede faggrundlag
Se venligt Bilag C for spørgeramme til WS2 og forberedelse hjemmefra!

Hver arbejdsgruppe udfylder følgende links: WS 2 – Del 1: http://kortlink.dk/w797 WS 2 – Del 2: http://kortlink.dk/w799