FIP januar 2019 - billedkunst og design

Den 23. januar 2019 i Aarhus. Tema: Sammenhæng mellem teori og praksis – i praksis. Find materialer til kurset.

Fra fagkonsulenten i design - design & arkitektur - billedkunst, Bonnie  Bay Andersen

   

Kursusmateriale 

Program

Program, kort og oversigt over workshops.

 

Synergi mellem teori og praksis i kreativitetsfremmende undervisning 
Artikel om kreativitet. Af Bonnie Bay Andersen, fagkonsulent.

 

Grundforløb i billedkunst 2018 – kreativitetsteori i praksis

Forløbsplan og oversigt over fagkonsulentens gennemprøvede forløb til 1.g billedkunst C. Grundforløbets titel var ”Fornuft og følelse i kunst og kreativitetsprocesser” og introducerede eleverne til faget, fagets centrale metoder og genstandsfelt og til skolens kunst.

 

Om FIP-kurset

23. januar 2019 på Aarhus Universitet, Kasernen

 Det er jo vidunderligt, at vi én gang om året har design- og billedkunstlærere fra ideelt set ALLE gymnasier i Danmark samlet på ét sted.

I en læsværdig rapport fra USA’s National Art Education Association: Learning in An Visual Age – the Critical Importance of VISUAL ARTS Education, står der, at kvalitet i de kunstneriske uddannelser b.la. kræver, at lærerne i de kunstneriske fag deltager aktivt i et fællesskab af kunstuddannere, så de får en bred fælles forståelse af faget og er med til at udvikle faget.

FIP-tema 18/19: Sammenhængen mellem teori og praksis – i praksis

Vi skal bogstavelig talt ha’ fingrene i det. Derfor har jeg valgt, at vi ikke skal være på et gymnasie i år, men i atelierne på Aarhus Universitet Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi – og forhåbentlig med indslag fra Digital Design og Informationsvidenskab.

Aftalen er på plads og lige om lidt sætter jeg mig sammen med Mette Volf og Jette Gejl fra Arkitektskolen og Kunsthistorie for at planlægge forskellige workshops og foredrag, som I kan vælge imellem på dagen. Derfor slår vi også dagen sammen for fagene design, design & arkitektur og billedkunst i denne omgang, da vi alle har teori-praksis sammenkoblingen til fælles og der vil være workshoptilbud, som er tonet i forskellige fagretninger og skoleformer.

Håber sådan ALLE skoler sender 1-2 lærere, så vi kan udleve visionen. (og hvis I både er design- og billedkunstlærere, så kan I jo komme op til 4 mand fra samme skole)

Når vi har et program klar kommer det op hos GL-E og på EMU’en og det endelige program bliver sendt til deltagerne en uge før kurset.

De bedste hilsener fra fagkonsulenten, Bonnie Bay Andersen

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord