Flettet julepynt i træ og andre materialer

Der er mange muligheder for at lave julepynt i træ, strå, bånd, finér, m.m.

Det er en forudsætning, at eleverne i forvejen har stiftet bekendskab med fletteteknikker.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

  • Eleverne kan opnå erkendelser via fletteteknikker af forskellige materialers anvendelse
  • Eleven kan anvende materialer til julepynt ud fra en ressourcebevidsthed
Julepynt
© Mette Jørgensen

Undervisningsaktivitet

Eleverne skal eksperimentere med forskellige flettematerialer, som de skal fremstille julepynt af. Samtidig skal de tage stilling til materialeressourcer.

Materialerne kan være i forvejen være strimlet op, eller det kan eleverne gøre undervejs i processen. F. eks. uldfilt, der klippes i strimler, lange tynde spåner, der høvles af træ eller avispapir i strimler.

Det kan være materialer fra restedepotet eller andre tilgængelige materialer.

Endvidere kan eleverne opfordres til at medbringe egnede materialer og genbrug hjemmefra. 

Hvad gør læreren?

Skaffer mangfoldige materialer.  

F. eks.:

  • kogte uldsweatre, der kan strimles
  • skind, f. eks. fra genbrug, der kan strimles
  • pakkebånd
  • halm
  • metaldåser
  • smårester af forsk. art, der kan anvendes
  • avispapir

Hvad gør eleverne?

Eksperimenterer med de forskellige flettematerialer. Nogle skal måske afstives, før det kan gøres muligt at flette med.

Eksperimenterer med de forskellige fletteteknikker

Udfordrer materialet ved at anvende teknikker fra f. eks. papirfletning

Lader sig inspirere, f. eks. på internettet, af forskelligt julepynt

Fletter julepyntet

stjerner med krusedulleflet

Tegn på læring

Omsatte læingsmål

Eleverne kan opnå erkendelser via fletteteknikker af forskellige materialers anvendelse

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven identificerer og navngiver fletteteknikker i bearbejdelige flettematerialer.

Niveau 2: Eleven udvælger fletteteknikker som svarer til flettematerialets beskaffenhed og bearbejdning.

Niveau 3: Eleven opfinder og udvikler fletteteknikker i utraditionelt bearbejdede flettematerialer.

Omsatte læingsmål

Eleven kan anvende materialer til julepynt ud fra en ressourcebevidsthed

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven klassificerer egnede genbrugsmaterialer i omdannelsen til julepynt.

Niveau 2: Eleven udvælger og dekonstruerer egnede genbrugsmaterialer i omdannelsen til julepynt.

Niveau 3: Eleven udvælger og innoverer et bæredygtigt materiale under hensyntagen til produktets æstetiske udtryk hvor det tydeligt afkodes, at det flettede produkt er julepynt.

halmflet

Evaluering

I denne aktivitet kan evalueringen omhandle ressourcebevidsthed og hvad eleverne vil mene, det kan bruges til i skolehverdagen? 

Eleverne kan præsentere deres arbejder i smågrupper for hinanden. Her udveksler de erfaringer med de forskellige flettematerialer: Hvilke udfordringer var der og hvordan blev disse løst?

Der kan stilles krav til eleverne om, at de skal flette julepynt i forskelligt materiale med samme fletteteknik.

engel i flet

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design - valgfag
7. - 8./8. - 9. klasse
Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)
Teknikker (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende specialiserede teknikker (vejledende mål)
Eleven har viden om specialiserede teknikker (vejledende mål)
Håndværk - materialer (obligatorisk)
Materialekendskab (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan selvstændigt foretage materialevalg under hensyntagen til ressourcebevidsthed og bæredygtighed (vejledende mål)
Eleven har viden om kriterier for kvalitetsvurdering af materialer (vejledende mål)