FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling

Et digitalt læringssite udviklet af UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Her er forslag til naturgeografi.

Oversigt over materialet

Der er en introduktion til de 17 nye verdensmål og en side med "Trends og statistik" med tankevækkende grafikker.

Til syv af gymnasiets fag er der lavet undervisningsøvelser, og herunder også til naturgeografi.

Bogen "Bliver verden bedre?" foreligger som pdf i en opdateret dansk udgave. Bogen bruges i forbindelse med øvelserne.

Alle øvelserne er opbygget efter skabelonen "Lær" - "Gør" - "Del". Dvs med læsestof, beskrivelse af aktiviteter samt vidensdeling på klassen.

Naturgeografi - undervisningsaktiviteter

Der er lavet foreløbig fire øvelser på læringssiten til brug i naturgeografi.

Min bedstemor og jeg - en øvelse med anvendelse af Gapminders statistiske visualiseringsværktøj.

Speed dating -­ Bliver verden bedre? - en øvelse, hvor verdensmålene introduceres på en ny måde.

To verdener i samme kvarter - en øvelse med udgangspunkt i billeder fra den tredje verden.

Hvad fik du til frokost i dag? - en øvelse, hvor en billedserie fra Time er det centrale. I billedserien vises 28 familier fra hele verden med deres ugeforbrug af mad.

17 ikoner
© UNDP

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord