Folkeskolens formålsparagraf

Folkeskolens formål i folkeskoleloven, i daglig tale ”folkeskolens formålsparagraf”, beskriver visionen for folkeskolen og udstikker mål og idealer, som skal være ledende for skolens dagligdag. Folkeskolens formålsparagraf, som den ser ud i dag, blev formuleret i 1975 og er blevet præciseret i 1993 og senest i 2006.

Folkeskolens formålsparagraf

Løbende børn

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Emneord