Forældre

Fem gode råd til forældrene til at skabe balance mellem skole og idræt.
Forældre

1. Lær dit barn færdigheder

Lær dit barn de grundlæggende færdigheder (life skills), der er vigtige for at håndtere livet som et ungt og talentfuldt menneske. Det handler om grundlæggende planlægningsfærdigheder og evnen til at prioritere, samarbejde og kommunikere.

2. Understøt dit barns udvikling

Understøt dit barns udvikling, både når det gælder skole, idræt og socialt – og hav for øje, at der er sammenhæng mellem udviklingen af dit barns faglige, sociale, menneskelige og idrætslige kompetencer. Det er vigtigt at skabe rum for, og accept af, at dit barn deltager i sociale arrangementer med klassekammerater og venner. Vær den støtte, der gør det muligt uden dårlig samvittighed.

Inspirer og motiver dit barn i dets udvikling og ambitioner og hjælp dit barn med den langsigtede planlægning – et tidligt idrætsligt resultatfokus strider ofte mod et langt og godt forløb.

3. Vær en aktiv medspiller

Gå i dialog med skolen og foreningen, så I kan få et godt samarbejde i gang og sammen kan skabe fleksible rammer og muligheder for dit barn. Læg vægt på at finde fælles løsningsmodeller, der skaber gode rammer for dit barns samlede udvikling.

4. Skolen er vigtig

Vær med til at sikre, at dit barn har mulighed for at prioritere skolen og opgaverne her. Dit barn har et idrætsligt talent, men har som alle andre børn brug for det fundament af viden og færdigheder, som folkeskolen tilbyder. Skab gode rammer for at lave lektier, have lyst til skole og læring – og bak op om dit barns skolegang.

5. Tag ansvaret og giv medansvar

Vær opmærksom på at inddrage dit barn i beslutninger om hans eller hendes egen situation, men sørg for at dit barn ikke står alene med ansvaret. Det er vigtigt, at barnet ikke står imellem to aktører og skal forhandle værdier og prioriteter. Tag ansvaret for denne form for udfordring, men sørg altid for at høre dit barns stemme.

Relaterede moduler