Forældrekontrakt – et værktøj til at skabe ’fælles fodslag’ i klassen

Som forælder til et barn, der vokser og udvikler sig, opstår der løbende forskellige spørgsmål og dilemmaer. Derfor kan det være berigende at dele tvivlsspørgsmålene med andre forældre klassen og i fællesskab lave aftaler om de aktuelle temaer, der optager børnene og deres forældre. Her kan en forældrekontrakt være vejen frem.

Hvorfor en forældrekontrakt?

På forskellige tidspunkter i dit barns skoleliv bliver forskellige spørgsmål pludselig aktuelle for barnet og dermed dig som forælder. Hvad enten det handler om afholdelse af fødselsdage eller om, hvorvidt der må drikkes øl til en klassefest, kan åbenhed og dialog blandt elever og forældre bane vejen til en fælles forståelse af rammerne for eksempelvis sociale arrangementer i klassen.

Det er ikke kun beroligende for dig som forælder, men det skaber også tryghed for dit barn, fordi forældrene tydeligt signalerer respekt for de rammer, som er besluttet i fællesskab.

Det kan være en god idé allerede i de mindste klasser at tage overordnede temaer af fælles karakter op på forældremøder og indgå aftaler omkring dem. På den måde kan I som forældregruppe opbygge en dialogkultur, hvor I vænner jer til at tale med hinanden om ting, der berører skolelivet og hjemmelivet, og som indimellem kan være svære at blive enige om.

En forældrekontrakt, der beskriver fælles aftaler for klassen, kan gøre det nemmere at holde styr på aktuelle aftaler. Kontrakten kan så løbende tages op til debat ved forældremøder og tilpasses de temaer, der er aktuelle for eleverne i klassen her og nu.

Hvem bidrager til forældrekontrakten? 

Lærere og pædagoger omkring klassen har den mest nuancerede erfaring med, hvilke temaer der typisk er i spil blandt børnene. De kender til forskellige trends og modediller blandt børnene, og de har en professionel viden om børns sociale og følelsesmæssige udvikling. Men denne viden kan ikke stå alene. Det er i dialogen mellem klassens professionelle og forældrene, at det præcise billede af den enkelte klasse tegner sig. Gennem denne dialog kan lærere, pædagoger og forældre indgå gensidigt forpligtende aftaler om, hvordan man i klassen overordnet set forholder sig til forskellige temaer – gerne forebyggende inden eventuelle problemer opstår.

Samspillet  

Har I vanskeligt ved at få gang i snakken på forældremødet om, hvilke temaer der er relevante at tage op? Samspillet er et dialog- og dilemmaspil med afsæt i fiktive men realistiske situationer, som ofte kan være nemmere at tale ud fra end en konkret situation med bestemte børn.

De bedste vilkår for dialogkultur og gode forældreaftaler gror i de små klasser, inden der er opstået konflikter eller forudfattede meninger. Derfor kan Samspillet med fordel introduceres på et af klassens første forældremøder.

Du kan læse mere og downloade Samspillet her:

http://www.foraeldrefiduser.dk/samspillet