Forældres betydning for klassens trivsel

Selvom mange forældre er klar over deres betydningsfulde rolle i forhold til trivslen i deres barns klasse, står det måske ikke altid helt klart, hvor man som forælder kan tage fat for at styrke den. Her er fire korte film med dialogmaterialet ”Den usynlige klassekammerat”, som kan give inspiration til, hvordan du kan hjælpe med at styrke trivslen i dit barns klasse.

Far på banen

Filmen handler om, hvordan en urolig 1. klasse får vendt den dårlige trivsel i klassen. Det kræver ekstra ressourcer fra skolen til arbejdet med at forbedre klassens sociale liv og fællesskabet blandt forældrene. Filmen behandler temaerne trivsel, læring, samarbejde og forældre som rollemodeller.

 

 

 

 

 

Plads til Jeppe

Filmen handler om drengen Jeppe med Infantil autisme. Jeppe går i en almindelig folkeskoleklasse takket være ekstra ressourcer til klassen og Jeppe, samt opbakning fra de andre forældre i klasssen. Filmen behandler temaerne børn med særlige behov og åbenhed.

 

 

Mathias vender tilbage

Filmens hovedperson er Mathias, der i de første skoleår har svært ved at koncentrere sig og styre sit temperament. Før Mathias kan blive en del af sin oprindelige klasse, skal klassekammeraterne forberedes, og Mathias selv skal arbejde med at ændre sin adfærd. Filmen behandler temaerne forældrenes medansvar og klassens sociale liv.

 

 

Konflikter og rollemodeller

Dette er en film om, hvordan man ved hjælp af jævnlige klassemøder skaber en kultur i klassen, hvor de sociale spilleregler er på plads, så alle føler sig trygge. Filmen behandler temaerne konfliktløsning i den gode klasse og forældre som rollemodeller.

 

 

 

 

 

Den usynlige klassekammerat

De fire film er en del af det samlede dialogmateriale ”Den usynlige klassekammerat”, som sætter fokus på ”den gode klasse” og forældres betydning for trivslen i en klasse. Dialogmaterialet indeholder konkrete spørgsmål og emner, som skolebestyrelsen eller et klasseråd i samarbejde med skolens ledelse og klassens lærere kan bruge til at skabe dialog og debat om trivsel blandt forældre i en klasse. Formålet med spørgsmålene og emnerne er, at forældre kan se sig selv som positive rollemodeller, der går aktivt ind i arbejdet med at skabe en god og rummelig klasse for deres børn sammen med skolen (bemærk, at materialet omtaler en DVD. DVD’en eksisterer ikke længere, men alle fire film er tilgængelig fra denne side).

Relaterede filer