Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde er med til at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte elevs trivsel og for klassens trivsel. Forbered dig grundigt inden dit første job som lærer.

Som lærerstuderende har du ikke meget mulighed for at øve dig på forældresamarbejde, heller ikke i praktikken. Derfor er det vigtigt at få så meget viden om området som muligt, inden du får dit første job som lærer.

Den første skoledag er starten på en masse spændende

Et godt forældresamarbejde, hvor forældrene bliver inddraget er vigtigt for den enkelte elevs trivsel, for klassens trivsel og i sidste instans for trivsel i hele skolen. Der er forældresamarbejde på forskellige måder og til flere formål. Fælles er, at et godt forældresamarbejde indebærer forældrenes involvering og engagement i barnets skole, en smidig og fleksibel kontakt mellem skole og forældre, samt en balance mellem klar kommunikation fra skolens side og åbenhed i forhold til dialog omkring forskellige behov og problemstillinger.

Folkeskolelovens paragraf 1 står der:

"Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse af menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling."

Formålet med skole-hjem samarbejdet er, at forældrene kommer til at spille en aktiv rolle i forhold til deres børns trivsel og faglige udbytte i skolen. Der findes ikke en fast opskrift på, hvordan samarbejdet mellem skole og hjem skal foregå. Skole-hjem samarbejde kan for eksempel være: Forældremøder, temaaftener, forældre-caféer, workshops og skole-hjem samtaler.

Nydanske forældre

Nydanske forældre er en voksende forældregruppe på de danske skoler, og skole-hjem samarbejde med nydanske forældre har vist sig at være en stor udfordring på mange skoler. Regeringen har blandt andet derfor i 2010 afsat 56 mill kr. til at styrke skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre ud fra den præmis, at disse forældre ikke i tilstrækkelig grad påtager sig rollen som skole-forældre, og at hvis man styrker forældrenes involvering, styrker man også barnets situation i skolen. Nederst i dette modul er der links til tekster og filmklip om forældresamarbejde med nydanske forældre. 

Fire forældreidentiteter

Lektor Anne Katrine Rask, UC Lillebælt definerer fire forældreidentiteter i skole-hjemsamarbejdet:

 • Passivt accepterende forældre, der legitimerer lærerens handleforslag.
 • Aktivt accepterende forældre, der legitimerer lærerens handleforslag og vil bidrage til, at det lykkes.
 • Forældre bidrager med viden om barnet, og denne viden anerkendes som vigtig, så forældrene bliver medskabende i processen.
 • Forældre bidrager med viden om barnet, men denne viden anerkendes ikke som vigtig, så forældrene bliver ikke medskabende i processen

Forældremødet

Når du indkalder til forældremøde, er det godt at være velforberedt. Herunder er en tjekliste, som med fordel kan benyttes:

Før mødet:

 • Punkter til dagsordenen (evt med klasserådet/kollegaer)
 • Hvem skal deltage (kun forældre og klasselærer?)
 • Lokalereservation
 • Eventuel mad/drikke?
 • Udformning og udsendelse af invitation

Under mødet:

 • Mødeleder?
 • Hvordan undgås det, at tidsplanen skrider?
 • Hvordan sikres det, at diskussionen ikke løber af sporet?
 • Hvordan sikres konklusioner og klare aftaler?

Efter mødet:

 • Skal der udsendes mødereferat?
 • Er der konkrete nye initiativer, som skal op at stå?

Husk på, at et godt forældresamarbejde er vejen til god trivsel!

Relaterede links

Hæfte om forældreansvar og forældreindragelse
Artikel i Magasinet Asterisk nr. 56 om "Opkomsten af den ansvarstagende familie."
Har vi en aftale? - Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie. Af Hanne Knudsen.
Temaside om forældresamarbejde
Få nydanske forældre som medspillere
Et skoleudviklingsprojekt, hvis mål er en udvikling af skole/hjem-samarbejdet med henblik på at forbedre tosprogede elevers læringsresultater.