Forberedelseslokalet til dansk mundtlig eksamen (For gymnasieelever og kursister)

Mødet med censor og forberedelseslokalet: Hvordan håndterer du disse situationer? Du lærer, hvordan du bedst klarer at gå ind i eksaminationslokalet, trække spørgsmål og at fokusere i forberedelseslokalet. Læs mange gode råd om, hvordan du får det optimale ud af din tid.

Hvordan du bedst klarer at gå ind i eksaminationslokalet, trække spørgsmål og begynde din forberedelse

  • Lad være med at sige: "åh nej!" eller "ih hvor heldigt!" når du trækker dit spørgsmål.
  • Kig grundig på opgaven, før du går ind i forberedelseslokalet. Vær sikker på, at du forstår opgaven og evt. spørgsmål. Spørg læreren, hvis der er noget, du er i tvivl om. Husk at få al udleveret materiale med i forberedelseslokalet.
  • Undersøg, inden læreren forlader lokalet, om der er papir og blyant. Vær sikker på, at de tilladte hjælpemidler er til stede i lokalet. Tjek, at du har dine egne notater fra undervisningen. Er du i tvivl, så spørg om, hvor lang forberedelsestid du har.
  • Læs spørgsmålet/teksten grundigt igennem. Lad være med at gå højt op i små detaljer i teksten. Sørg for at skabe overblik.
  • Hvis du ikke helt ved, hvordan du vil gribe det an, kan du starte med en brainstorm, hvor du nedskriver alt, hvad der falder dig ind i forbindelse med emnet. Find gerne en notatside frem, hvor du har skrevet noget om den type tekst, og tænk på, hvad I tidligere har læst, der minder om opgaven, er af samme forfatter eller med samme tema. Overvej, hvordan du vil gribe opgaven an, og hvor du vil hen med besvarelsen.
  • Lav en disposition (1-2 sider) for din fremlæggelse. En disposition er stikord, som skal støtte dig i din fremlæggelse, og som skal minde dig om, hvad du skal huske at sige. Skriv tydeligt, så du kan læse og overskue din disposition. Du skal ikke skrive en dansk stil, men hjælpe dig selv med prioriterede stikord og relevante henvisninger til teksten (det er vigtigt at kunne pege på pointer i teksten). Du må gerne strege i teksten og skrive ord i marginerne . Men husk at gøre det overskueligt. Teksten er dit holdepunkt, når du skal fremlægge.  
  • Bliver du nervøs undervejs, så tjek, at din vejrtrækning er korrekt (som hvis du skulle puste en ballon inde i maven op).
  • Disponér forberedelsestiden således, at du til sidst har nogle minutter til at repetere, hvad det er, du vil. Løb din disposition igennem inde i hovedet. Vær sikker på, hvordan du vil starte. På den måde kommer du godt fra start og oplever mere kontrol over situationen.
  • Husk at tage tekst(er) og notater med ind i eksamenslokalet.