Forbrydelse og straf - og filmen "Iwawa"

I dette undervisningsforløb arbejdes der med begrebet forbrydelse og straf ud fra filmen "Iwawa", som er en af Danidas Verdensfilm. Udgangspunktet er Jean De Dieu og Nsengiyaremye Gilbert, der begge har overtrådt loven. De er blevet sendt til en lille ø i Rwanda for at blive genopdraget. Undervisningsforløbet består af 4 dele. Der er både film, klasseundervisning og individuelt arbejde med web 2.0. Scroll nedad for at se forløbet. Forløbet er udarbejdet for Danida.
dommer hammer COLOURBOX1755208(1).jpg

Formål

Formålet med dette undervisningsforløb er at diskutere rimeligheden af straf og hvordan man straffer rimeligt. Det er inddelt i 4 dele. I Danmark staffer vi unge markant anderledes end man gør i Rwanda, men formålet med straf er det samme: De unge mænd skal forklare og tænke over deres kriminelle fortid. I Rwanda kan de dog først komme tilbage til fastlandet, hvis de ændrer holdning og adfærd. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Introduktion

Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold

Færdigheds- og vidensmål: 

Socialisering

Eleven kan analysere sociale grupper og
fællesskabers betydning for socialisering og
identitetsdannelse

Klassetrin: 8, 9, 10 årgang.

"Midt ude i Kivusøen mellem Congo og Rwanda bor over tusinde unge mænd på øen Iwawa. De er sendt derud af regeringen i Rwanda. De har måske stjålet, boet på gaden, overfaldet folk, forulempet deres familier, og nogle er mordere. Men hvordan lægger man fortiden bag sig og kommer videre? 

 

Planlægning, arbejdsformer og materialekrav.

 • Alle materialer kan hentes på denne side via link.
 • Forløbet er sat til 2 gange 2 lektioer med 1 modul til hver lektion.
 • Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i Fælles Mål.
 • Arbejdsformer og evalueringsmuligheder er beskrevet i forløbet.
 • Der arbejdes aktivt med IT. Derfor er der brug for enten bærbare eller tablets og gerne en projektor.

Tidsplan

Forløbet kan gennemføres på 4x2 timer. 

Gennemførelse.

Dette undervisningsforløb er delt i 4 dele. 

Første del

I Danmark er der aldersgrænser for om der straffes og hvordan der straffes. Grænserne går ved:

 • Under 15 år.
 • 15 - 18 år.
 • Over 18 år.

På denne side, samt DKR's side her kan du se en oversigt over sanktioner og straffe inden for de forskellige aldersgrupper.

1. Gennemgå de 2 hjemmesider og forklar de forskellige regler for unge og straf.
2. Uddel dette ark (åbner som doc). Det er en Tips 13 om straf. Lad eleverne gætte individuelt.
3. Gennemgå rigtige svar (de er på sidste side i dokumentet ovenfor). Diskuter svarene med klassen.
4. Brug evt. dette Faktalink som lektie. Det handler om ungdomskriminalitet.

 

Anden del

I Rwanda straffer man unge kriminelle på en noget anderledes måde.

 1. Vis via dette link hvor Rwanda ligger, Rwandas geografi osv. (Link til globalis.dk).
 2. Se filmen "Iwawa" - via dette link. Den varer ca. 12 minutter. Se en beskrivelse i højre spalte nederst.
 3. Uddel dette ark med spørgsmål til filmen - det er pararbejde. Eleverne skal bruge en bærbar så de kan se filmen.
 4. Diskuter elevernes svar på klassen.

Tredje del

Med udgangspunkt i de forskellige danske partiers holdninger til straf, skal eleverne både diskutere og lave et rollespil.

Brug dette link til Folketinget for at se en sammenligning af partiernes holdning til straf.

 1. Sæt partierne op på en vandret akse. Lav først den traditionelle efter politisk overbevisning.
 2. Lav nu en vandret akse under den første. Denne akse er den retspolitiske akse, hvor det parti, der vil straffe hårdest er længst mod højre.
 3. Sammenlign nu de to akser og diskuter med klassen, hvorfor det er sådan.
 4. Uddel dette ark (åbner som doc). Det er en gruppeopgave, hvor gruppen skal finde en passende straf.
 5. Diskuter de forskellige gruppers svar på klassen.
 6. Suppler evt. med denne opgave, der handler om at gætte hvilken straf man får.

Fjerde del med evaluering.

Her skal eleverne bruge en bærbar eller Ipad og adgang til nettet. Her bruges nettjenesten "Voicethread", der giver mulighed for at diskutere online i et lukket forum, samt integrere lyd, billede og video.

 1. Hvis du eller eleverne ikke kender Voicethread, så tag et hurtigt e-læringsforløb her.
 2. Lad eleverne registrere sig på tjenesten - lad dem bruge deres UNI-login. Har din skole abonnement på www.skoletube.dk, så er Voicethread en del af abonnementet og du slipper helt for brugeroprettelse osv. Se mere på skoletube.dk
 3. Lav en diskussion. Det kan være politiske udtalelser om straf, billeder, video eller andet du synes har relevans for klassen. Det kan også være deciderede opgaver.
 4. Eleverne skal du kommentere og debattere i Voicethread. Kræv at de kommenterer via skrift og optaget lyd. Evt. også video. Det er en god hjemmeopgave.
 5. Brug svarene som evaluering. Se svarene på klassen på IWB.

 

Forslag til læringsmål:

 • At skabe bevidsthed om og diskutere hvorfor og hvordan samfundet straffer.
 • At kende til sociale forskelle.
 • At kende til sociale uligheder i Danmark og i verden.

Eksempler på udfordringsmål

 • Nogle elever kan findre andre tjenester end Voicethread, der tjener samme formål og instruere i dem.
 • Den enkelte elev kan, efter at have lavet arket i 3. del punkt 6, lave deres egen "tips 13" med straf og strafudmåling efter samme koncept. Eleverne kan også bruge tjenesten http://jeopardylabs.com, hvor de kan lave en jeopardy om straf og lave dem med klassen.

Tegn på læring

 • Eleven kan forklare og beskrive forskelle i opfattelsen af straf i Danmark og andre lande.
 • Eleven kan forklare hvorfor vi i Danmark straffer forskellige forbrydelser forskelligt
 • Eleven kan give en begrundelse for sin egen holdning til straf og straflænge ved forskellige forbrydelser.

Forslag til undervisningsdifferentiering

 • Nogle elever arbejder bedst helt alene og kan evt. få lov til kun at fremlægge for læreren.
 • Lad eleverne arbejde med forskellige dele af forløbet, afhængig af elevernes kompetencer.
 • Lad eleverne være undervisere for hinanden, fx i forhold til produktionen i Voicethread.

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Politik (obligatorisk)
Det politiske system, retsstat og rettigheder (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.) (vejledende mål)
Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven (vejledende mål)

Relaterede links

Folketingets side: "Hvordan skal vi straffe forbrydelser?". Her udtrykker partierne deres holdninger til spørgsmålet.
Børnerådets side "Børne Info" om kriminalitet.
Læs artiklen om ungdomskriminalitet. Brug UNI-login.
"Juridisk Info" giver gratis praktisk juridisk information til alle.
Find oplysninger på FN-forbundets danske web-side.