Forebyg og håndter vold og trusler

Undervisningsministeriets vejledning til skoler og skolernes fritidsordninger.

Om vejledningen

Forebyg og håndter vold og trusler

Undervisningsministeriet ønsker med denne vejledning at skabe en øget opmærksomhed og åbenhed om voldsproblematikker. Derudover at give skoleledelser et grundlag for, hvordan der kan arbejdes med at forebygge og håndtere vold og trusler. 

 

Målet med vejledningen er at:

  • sikre, at alle medarbejdere i skole og SFO oplever et trygt arbejdsmiljø uden vold og trusler.
  • undgå episoder med vold og trusler mod medarbejdere i skole og SFO.
  • undgå, at elever kommer i situationer, hvor de reagerer med vold.
  • sikre, at alle skoler og SFO’er udarbejder fælles retningslinjer for den forebyggende indsats og håndteringen af episoder med vold, herunder lokale beredskaber.
  • udbrede viden og kendskab til samt give konkre te anbefalinger til håndtering af vold og trusler i skole og SFO.

Faktaoplysninger

Vejledningen er udgivet af Undervisningsministriet februar 2018.

Baggrunden for at udarbejde en vejledning er blandt andet en spørgeskemaundersøgelse foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i 2016. Undersøgelsen viser, at 19,3 % af de adspurgte lærere har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år, og 22,8 % svarer, at de har været udsat for trusler om vold.

Skoler og SFO´er kan få rådgivning af Undervisningsministeriets Læringskonsulentkorps til spørgsmål og problematikker, der ikke kan håndteres i de kommunale støttestrukturer, samt viden og vejledning i udarbejdelse af fælles retningslinjer og lokale beredskaber. www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne

Emneord