Foreningspakke om fællesskab og foreningsdemokrati

I denne øvelse får eleverne besøg af en forening og får et indblik i, hvor mange forskellige foreninger, som findes i Danmark, og hvor meget hele foreningskulturen betyder for fællesskabet og demokratiet. Dermed får eleverne en forståelse for, hvor vigtigt foreningsfrihed er i Danmark.

Formål
- At synliggøre for eleverne hvad foreningsfrihed betyder i praksis
- At give eleverne lyst og kendskab til at deltage i foreningsfællesskaber
- At introducere eleverne til det forpligtende fællesskab, hvor alle tager ansvar for hinanden og udvikler sig sammen i fællesskab.
- At vise eleverne, hvordan foreningsdemokratiet fungerer i en konkret, lokal forening

Fag
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (Sundhed og trivsel).

Tidsforbrug

Øvelsen består af tre dele:
1. del gennemføres på klassen (ca. 30 minutter).
2. del gennemføres af en forening (60-120 minutter).
3. del gennemføres på klassen (30 minutter).
Det er muligt at gennemføre hver del alene. For de yngste elever er kun 2. del relevant.

Forberedelse
Du skal i god tid invitere en forening fra lokalområdet, omkring 3 uger inden. Inddrag gerne eleverne i udvælgelsen af foreningen, måske de kender en person/forening, som har lyst
til at bidrage.

 

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes. 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet.

Bilag til download

Relaterede moduler