Foreningspakke om fællesskab og foreningsdemokrati

I denne øvelse får de unge besøg af en forening og får et indblik i, hvad foreningskulturen betyder for fællesskabet og det danske demokrati.

Formål
- At synliggøre for de unge hvad foreningsfrihed betyder i praksis.
- At give de unge lyst og kendskab til at deltage i foreningsfællesskaber.
- At introducere de unge for det forpligtende fællesskab, hvor alle tager ansvar for hinanden og udvikler sig sammen i fællesskab.
- At vise de unge, hvordan foreningsdemokratiet fungerer i en konkret, lokal forening.
- At bevidstgøre de unge om, at det at forsamles ikke blot er noget man kan, men noget man også har ret til. (Forsamlingsfrihed og ret til at danne forening).

Tidsforbrug

Øvelsen består af tre dele:

1. del gennemføres på holdet (ca. 30 minutter).

2. del gennemføres af en forening (60-120 minutter).

3. del gennemføres på holdet (30 minutter).

Det er muligt at gennemføre hver del alene.

Forberedelse 

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

Du skal i god tid invitere en forening fra lokalområdet, omkring 3 uger inden. Inddrag gerne de unge i udvælgelsen af foreningen, måske de kender en person/forening, som har lyst til at bidrage.

Du kan læse DUFs antologi "Foreninger for fremtiden", der samler forskning og personlige beretninger om, hvilken værdi ungdomsorganisationerne har for unges trivsel og kompetencer.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet

Bilag til download

Relaterede moduler