Formativ evaluering fremmer læreprocesser

Brug tilbagemelding til eleverne som et effektivt læringsredskab. Nogle kobler det med karakterfrihed, andre lader blot eleverne udføre rettelser i praksis.

Formativ evaluering fremmer læreprocesser

767996_.jpg

Lær eleverne at gå efter bolden: Læring og ikke performance.

Formativ evaluering viser eleverne, hvad kravene er, og hvor de står fagligt. Læreren ser elevernes niveau og hjælper dem videre til at tage næste skridt.

En god evaluering er fremadrettet og giver eleverne mulighed for at bruge forbedringsforslagene i praksis.    

Klik ind på denne side og hør om gymnasiernes erfaringer og forskernes anbefalinger. 

  • Viborg Gymnasium og HF igangsatte for nogle år tilbage et projekt på skolen, som fokuserer på at styrke læringskulturen, bl.a. ved hjælp af formativ feedback. Se en film og bliv inspireret.
  • Odder Gymnasium har også arbejdet med karakterfri gymnasium og mindset. Se bare her.
  • Kalundborg Gymnasium bruger det webbaserede selvevalueringsværktøj CLARA til at generere en individuel, personlig læringsprofil for eleverne.
  • Fredericia Gymnasium har blandt andet udviklet en Skrivemetro, som er et redskab, der kan hjælpe eleverne videre i deres skriveprocesser. Hør om det her.

Flere eksempler og materialer fra andre skoler kan også inspirere. De er samlet her. 

Skriftlig og mundtlig dialog

to hænder der skriver på papirer

Vær meget konkret i dine anvisninger

Jesper Bruun fra Institut for Naturfagenes Didaktik taler om at fremme god feedback-praksis i gymnasiet med praksiseksempler og forskningsresultater. Han anbefaler bl.a disse to metoder:  

Løbende skriftlig dialog 
Struktureret evalueringsdialog 

Vil du høre mere om metoderne, kan du lytte til dette oplæg af Jesper Bruun om god feedback-praksis i gymnasiet.

  

Sådan bruger du feedback til at udvikle dine elever

Med bogen ”Giv dine elever noget at vokse af ” om retorisk feedback i praksis, får du som dansk-, sprog- eller samfundsfaglærer redskaber til ikke bare dine elevers faglige, men også deres personlige udvikling.

Formålet med bogen er, at du som lærer kan gå i gang med retorisk feedback i din undervisning i morgen. Bogen er bygget op, så den klæder dig på lag for lag.

Bogen er skrevet af af Simone Brendstrup
Cand.mag. i retorik med speciale i retorisk feedback, 2018.

  

Vær positiv og handlingsanvisende

Anne Smedegaard: "Man kunne med fordel gøre sig didaktiske overvejelser om, hvordan man giver feedback, hvis man har for øje, at det kan virke som en demotiverende spand koldt vand i hovedet at få en rettet stil tilbage fyldt med røde streger, udråbstegn og minusser. Man kan eksempelvis eksperimentere med feedback, der kun må indeholde positive vurderinger, konkrete forslag til ændringer og detaljerede forslag til, hvordan eleverne ændrer på delelementer og deres måde at strukturere, positionere og citere".

"Den gode feedback er konkret og fokuseret på, hvordan eleverne kan skrive bedre næste gang. Men alt for ofte får elever kommentarer som: "Du mangler en rød tråd", uden at få at vide, hvad det faktisk betyder".

(Fra "Gymnasieforskning" nr 10, marts 2017. Læs mere her)

Konkrete eksempler

861411_.jpg

Screencast: Klare krav - og genaflevering

Løft sløret for, hvordan du som lærer bedømmer de skriftlige arbejder: Stil klare krav, giv klare tilbagemeldinger og lad eleverne aflevere igen. Lav evt et screencast? Se her hvordan!
339_.jpg

Målrettet indsats i danske stile

Giv eleverne en rettet stil tilbage og lad dem udfylde skemaet "Følgende 6 ting husker jeg i mine næste stile". Så får de fokus på både succeser og udviklingsområder. Desuden giver teknikken de svage elever mulighed for at fokusere på enkelte ting. Skemaet bruges fremadrettet i de kommende stile.

Andre evalueringsformer

Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

Summativ evaluering uden performancekultur

Vi ønsker, at eleverne kan vise deres viden og forståelse til den endelige eksamen. Men hvordan får vi en læringskultur og ikke en performancekultur?
730659_.jpg

Selvevaluering

Når eleverne evaluerer sig selv, øges det faglige niveau og deres motivation og engagement. Eleverne indser, at der er en sammenhæng mellem egen indsats og adfærd og deres udbytte af undervisningen.
733657_.jpg

Peer2Peer feedback og feedforward

At lade eleverne vurdere og hjælpe hinanden kan give frugtbare resultater - med lidt forberedelse.