Formativ evaluering i kemi

Bliv inspireret til at afdække elevernes vidensniveau på en måde, der giver eleverne lyst til at lære mere.

Omfang

15-20 min pr. emne.

Evaluering

Formål

Idéen med at afslutte en gennemgang med en evaluering er ikke ny. Det er et godt redskab til at fange nogle af elevernes misforståelser og derudover viser det eleverne og læreren, om de kan det, de burde. Men brug elevernes svar fremadrettet, så at du har fokus på det, eleverne ikke havde forstået. Samtidig giver metoderne eleverne lyst til at lære mere.

Forberedelse

Her kan du hente tre forslag til din kemiundervisning (Word):

Gennemførelse

De formative spørgsmål stilles i løbet af det sidste kvarter af en lektion. Lad eleverne lægge hænderne på bordet, og når du siger til, markerer de med 1 til 4 fingre, hvad det rigtige svar er.

Rød-gul-grøn foregår således, at eleverne  arbejder sammen i to/tre mandsgrupper med listen med begreber og de tre kategorier foran sig. De skriver begreberne på de tre papirer: de grønne er de begreber, de har styr på, de gule er de begreber, de er i tvivl om, og de røde er de begreber, de ikke ved hvad er. Når eleverne har arbejdet med begreberne i et stykke tid, gennemgår man først de røde begreber og herefter de gule.

Exit cards udfyldes og afleveres af eleven på vej ud ad døren. Læreren retter, og i starten af næste time kan man begynde dér, hvor eleverne er.

Opfølgning

Arbejdet med formativ evaluering kan være et værktøj til justering af undervisningen med henblik på at styrke elevernes læring.

Kreditering

Anne Sønderup, Karin Rasmussen, Lisbeth Yousefi, Peter Slot og Lis Lena Haugstrup Hjæresen (alle fra Nyborg Gymnasium).

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png