Formativ evaluering i kemi

Udviklingsprojekt om formativ evaluering finansieret af Undervisningsministeriet.

Omfang

15-20 min pr. emne.

Evaluering

Formål

Udvikling af materiale om formativ evaluering, som kan anvendes i kemiundervisningen. Med gymnasiereformen fra 2005 blev der lagt vægt på løbende evaluering med henblik på øget elevudbytte af undervisningen, herunder formativ evaluering. Projektet har derfor haft som fokus at indsamle erfaringer og udvikle materiale, som kan anvendes af kollegerne i kemiundervisningen.

Forberedelse

Inspirationsmateriale (Word):

Gennemførelse

Det er tanken, at materialet anvendes som små øvelser i den daglige undervisning af en varighed på typisk 15-20 min.

Opfølgning

Arbejdet med formativ evaluering kan være et værktøj til justering af undervisningen med henblik på at styrke elevernes læring.

Kreditering

Anne Sønderup, Karin Rasmussen, Lisbeth Yousefi, Peter Slot og Lis Lena Haugstrup Hjæresen (alle fra Nyborg Gymnasium).

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png