Formativ feedback i spansk

Projektet Tegn på læring-formativ feedback er løbet af stablen på Rysensteen Gymnasium i skoleåret 2016/17. Formålet med projektet har været at undersøge, hvordan man bedst muligt kan understøtte elevers læringsprogression gennem formativ feedback. Her præsenteres projektet.

Formativ feedback på Rysensteen Gymnasium

Projektet Tegn på læring-formativ feedback er løbet af stablen på Rysensteen Gymnasium i skoleåret 2016/17. Formålet med projektet har været at undersøge, hvordan man bedst muligt kan understøtte elevers læringsprogression gennem formativ feedback. Det har været centralt ikke at benytte samme model på de involverede fag, dansk, engelsk, idræt, matematik, naturgeografi, samfundsfag og spansk, men at lade anvendelige modeller udspringe af det aktionsforskningsarbejde, der har været igangsat i fagene, som en del af projektet.

Det er meget forskelligt, hvordan lærerne sætter ind ift at afdække elevernes læringsprogression i de enkelte fag. I nogle fag er det centralt, at man sætter meget tydelige mål, som man giver direkte feedback på som det fx ses i idræt og matematik. I andre fag er det centralt at man går mere processuelt til værks, som det fx kan ses i naturgeografi og samfundsfag.

De lærere, der har været aktionsforskere i de involverede fag, har udarbejdet artikler og undervisningsforløb med vejledning af Steen Beck, SDU, og artiklerne kan ses her på EMU under de relevante fagsider. De er også at finde i bogen “Tegn på dannelse. Inspiration til formativ feedback og peer-respons”, som er udkommet på forlaget U Press, 2017. Forlaget Saxo: Tegn på dannelse Inspiration til formativ feedback og peer-respons.

Støtte fra UVM.

Projektet har modtaget udviklingsmidler fra Undervisningsministeriet. Delrapporter publiceres under de relevante fag,

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Relaterede links

Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut