Forskning og Kritisk tænkning

Både på C- og B-niveau er metodeforståelse en del af de faglige mål. Få inspiration til arbejdet med forskning og forskningsmetoder her.

Inspiration til arbejde med forskning og metode

Forsker flyver af sted med tre bøger i stedet for heliumballoner

Videnskabelige metoder i psykologi

Psykologi anvender natur-, samfunds- og humanvidenskabelige metoder i studiet af mennesket. Se nærmere på forskellene.
En stak artikler ligger ovenpå hinanden

Gode databaser til undervisningen

Her er en samling af de bedste tips og tricks når man skal researche sig til et nyt forløb i psykologi. Her er video, forskning og artikler.
Farvede piler, som overlapper hinanden

Studieretningstoning i psykologi

Psykologi er i princippet tværfagligt, idet faget inddrager viden og metoder fra de tre videnskabelige hovedområder. Men hvilke oplagte koblinger er der til andre fags stofområder og analyseformer?
Tavle med tændstiksmand forbundet til tomme bobler

Lav jeres eget korrelationsstudie

Aktivitet. Få tips og ideer til et hurtigt korrelationsstudie, som klassen eller en forskningsgruppe kan skabe sammen. Med de sociale medier kan man samle store mængder data på kort tid.
Billeder af MRI-hjernescanninger

Tag et kritisk blik på hjerneforskningen

Kan en hjernescanning alene dømme en pædofil? Kan neuropsykologien forklare årsagen til kriminel adfærd, angst eller depression? Disse ressourcer går til modangreb på de talrige overforsimplinger; det såkaldte "neuro-bunk".

Eksempler på undersøgelser i diverse temaer

I alle temaer forventes der at indgå undersøgelser og metodiske overvejelser. Nedenfor ses kun udvalgte sider på EMU-siderne, der særligt lægger op til metodegennemgang og metodekritik.

Statistiske målinger på papir

Lykketests

Hvad man måler, afhænger af, hvordan man måler. På denne side finder du en fortegnelse over lykkemålinger og links til, hvor man kan lave selvtests, der højst sandsynligt siger noget ret forskelligt om, hvor lykkelig, man er.
Krydsede fingre bag ryggen

Løgn og løgnere

Hvordan spotter man en løgner? Få styr på en lang række verbale og nonverbale indikatorer med disse undervisningsressourcer, som også lægger op til en kritisk diskussion af disse fund.
Kortspil, terninger, firkløver

Ludomani

Ludomani er et emne, der kan bruges som sig selv, eller som diskussionvinkel i et tema om fx Lykke, Ungdom, Identitet, Afhængighed, Misbrug.
Verdenskort

Inddrag viden om kulturforskelle i dit tema

Aktivitet. Gert Hofstedes forskning har givet et redskab til at forstå kulturforskelle ud fra 6 værdier, fx Magtdistance, Individualisme og Maskulinitet. I nærmest alle temaer kan dette bruges som kulturperspektiv og eleverne kan selv undersøge og sammenligne med et online værktøj.
Philip Zimbardo holder oplæg
© Gianfranco Chicco (www.gchicco.com)

Zimbardo: The psychology of evil

Phillip Zimbardos fængselsforsøg er en klassiker i psykologien. Elever har let ved at huske det og forsøget er oplagt at diskutere psykologisk metode op ad. Få video og kritikpunkter serveret lige her.
smiley1.jpg

Kan du skelne et falsk smil fra et sandt?

Aktivitet. En hurtig og afslørende øvelse, hvor man skal se forskel på ægte eller falske smil. Brug den fx som element i et forløb om glæde/lykke eller om kommunikation og løgn. Kan du se forskel?
Et yngre, smilende og velklædt par under en paraply i en pengeregn

Penge og lykke

Denne klassiske diskussion blusser op med jævne mellemrum. Forskningen taler for og imod, hvilket også lægger op til at diskutere forskningen som sådan.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png