Forskningskortlægning om undervisningsmiljø og trivsel

Læs forskningskortlægning om varieret skoledag
Detalje i kalender

En forskningskortlægning udarbejdet af Rambøll om varieret læring, udeskole, lektiehjælp og bevægelse for Undervisningsministeriet peger på en række indsatser, som er hensigtsmæssige for at udvikle en varieret skoledag der gavner elevernes kompetencer.