Forskningsprojektet Technucation

Technucation er et forskningsprojekt, der stiller skarpt på, hvad der sker, når teknologi griber ind i en fagprofession som eksempelvis lærerprofessionen. Forskningsprojektet belyser samtidig, hvorledes der kan udvikles og arbejdes med en generel teknologiforståelse i professionerne
Det pædagogiske læringscenter

Forskningsprojektet Technucation stiller skarpt på, hvad der sker, når teknologi griber ind i en fagprofession som eksempelvis lærerprofessionen. Forskningsprojektet belyser samtidig, hvorledes der kan udvikles og arbejdes med en generel teknologiforståelse i professionerne.

Technucation er et stort tværinstitutionelt forskningsprojekt, der i perioden 2011-2015, har sat fokus på teknologiforståelse og teknologibrug i professionerne. Technucation er et forskningssamarbejde mellem UCC, Metropol, RUC, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut. Det er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Derudover har en række internationale uddannelsesforskere deltaget i projektet. Fund fra projektet skal danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker.

I projektet handler teknologiforståelse om mere end bare teknologianvendelse og simple tekniske færdigheder som for eksempel at kunne trykke på de rigtige knapper. Teknologiforståelse handler om at forstå, hvordan ny teknologi påvirker relationerne på arbejdspladsen: samspillet mellem kollegaer og mellem den professionelle og aftagergruppen – fx elever, patienter eller borgere.

Gennem feltobservationer og 149 interviews med lærere, sygeplejersker, ledere og teknologikonsulenter har forskergruppen fundet frem til, at vi typisk overser eller undervurderer teknologiens indflydelse på det faglige arbejde. Det betyder, at den teknologiske invasion ofte foregår hen over hovedet på de fagprofessionelle. 

Et af resultaterne af projektet er TEKU-modellen, der kan anvendes til udvikling af teknologiforståelse i en professionspraksis. Det er en et analytisk greb til at forstå en kompleks virkelighed. Sammenfattende er teknologiforståelse: ”løbende at kunne lære, vurdere og analysere: ny teknologi i en situeret praksis, teknologiens komplekse veje og teknologiers indflydelse på professionerne og samspillet mellem disse faktorer”.

TEKU-modellen er en analysemodel, et refleksionsværktøj, der belyser sammenhænge mellem Teknologi (T), Engagement (E), Kompleksitet (K) og Udvikling (U), og modellen kan anvendes til gennemføre analyser af og reflekterer over, hvordan teknologier spiller aktivt ind i professionsarbejdet på mange forskellige måder. 

Relaterede moduler