Fortællinger om tværprofessionelt samarbejde om inklusion

Inklusionsvejledere, lærere og pædagoger deler deres erfaringer med at understøtte inkluderende læringsmiljøer.

Helt tæt på praksis

Denne digitale erfaringsopsamling er en opfølgning på Special- og almenpædagogisk samarbejde om inklusion. Hvor den handlede om forskning, går vi nu helt tæt på erfaringer fra de kommuner, som har fået puljemidler.

Erfaringsopsamlingen handler om følgende tre temaer: Relationsarbejde, nye strukturer og nyt blik på praksis. 
Inden for hvert tema viser vi to små filmatiserede praksisfortællinger om konkrete situationer, hvor praktikerne oplever, at inklusionsarbejdet er lykkedes. Derefter kan du se videointerviews med en forsker, en skoleleder og en kommunal konsulent, som reflekterer over, hvad de finder særligt interessant i fortællingerne, og hvordan de mener, at andre kan lade sig inspirere af dem. Se prezi nedenfor.
Du finder også arbejdsspørgsmål, som du fx kan printe ud og tage med til dit teammøde. Se under relaterede i højre kolonne.

Sådan blev fortællingerne til

I februar 2016 mødtes praktikere fra de 13 kommuner, som i 2015/16 modtog midler fra Pulje til frikøb af specialpædagogiske ressourcer for at støtte en ekstra indsats for inklusion i folkeskolen. På en workshop delte de erfaringer med at understøtte inkluderende læringsmiljøer. 

Hver deltager medbragte en praksisfortælling, og i fællesskab udvalgte deltagerne fortællinger, som vakte genklang blandt deltagerne. Det er seks af de praksisfortællinger, vi har lavet om til tegnede film, som du kan se i Prezi’en her på siden.
Alle deltagere er anonymiserede, og de navne, vi bruger i fortællingerne, er fiktive. 

Læs mere Vis mindre

Hvad er en praksisfortælling?

  • En praksisfortælling er en konkret fortælling om samspil mellem elever og pædagogisk personale i en situation, som fortælleren selv har erfaret.
  • Praksisfortællingen indkredser og dokumenterer her de træk ved den pædagogiske praksis, som understøtter et inkluderende læringsmiljø.
  • Praksisfortællingen er en metode til at organisere sine observationer og oplevelser af praksis i fortællinger, og den lægger vægt på at studere læringsmiljøer i praksis.
Læs mere Vis mindre

Prezi


Inklusionspuljen

Der er på finansloven for 2015 afsat en pulje på 25 mio. kr. årligt i 2015 – 2017, som skal styrke den igangværende indsats for øget inklusion i folkeskolen.

Puljen har til formål at kunne yde en ekstra støtte til de kommuner og skoler, der har de største udfordringer i forbindelse med indsatsen for øget inklusion. Den ekstra støtte kan omhandle en støtte direkte i undervisningen, rådgivning og vejledning fra specialområdet eller støtte til håndtering af specifikke problemer og udfordringer i forhold til elevers læring og trivsel i klasser med en bred elevsammensætning. 

Udmøntningen af puljen skal blandt andet medvirke til, at der udvikles og formidles viden om en hensigtsmæssig organisering af professionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger og andre ressourcepersoner på tværs af skoler og kommuner. Puljen skal understøtte, at specialviden i specialskoler og specialklasser, der ofte er knyttet til enkeltelever og mindre læringsmiljøer, kan omsættes eller transformeres til at indgå i en større elevgruppe i en almenklasse.

Læs mere Vis mindre

Relaterede filer

Relaterede moduler