Forvaltningens fokus på ulovligt fravær

Langvarigt, ulovligt fravær er ikke bare elevens eller skolens problem – men kommunens. Undervisningsministeriet har udarbejdet en publikation, som opfordrer ledere i de kommunale forvaltninger og politikere til at igangsætte en samlet kommunal indsats.
Pige med hørebøffer

En publikation fra Undervisningsministeriet sætter fokus på kommuners indsats mod ulovligt fravær. Det handler ikke om indsatsen over for den enkelte elev fra lærerens eller skolelederens side, men om kommunens beredskab over for langvarigt, ulovligt fravær fra skolen – for det er en udfordring, der i sidste ende kræver en samlet kommunal indsats.

 

Publikationen giver eksempler på, hvordan forskellige kommuner med en samlet indsats af blandt andre skole, skoleforvaltning og sociale myndigheder har gjort kampen mod omfattende fravær til et kommunalt indsatsområde. Derudover giver publikationen et resume af de vigtigste love og regler om undervisningspligt, fravær, tilsyn og alternative undervisningstilbud. Desuden gives indblik i servicelovens regler om underretnings- og tavshedspligt samt forældreansvar.

Kvalitetsrapporter

Kommunerne har pligt til at oplyse om fravær i kvalitetsrapporterne for det kommunale skolevæsen. Af rapporterne fremgår elevfraværet, for eksempel i form af et gennemsnitligt antal fraværsdage per elev. Det giver politikere og forvaltning en god fornemmelse af, hvordan fraværet ser ud på de forskellige skoler – og hvordan fraværet udvikle sig.

KL har stået for indsamlingen af de kommunale eksempler. 

Emneord