Fotografiets æstetik - Problemstillinger, visuelle virkemidler og praksis

Problemfelt: Eksempel på arbejde med problemstillinger inden for fotografiets æstetik

Materialet er leveret af fagkonsulenten, Bonnie Bay Andersen.  

  

Vejledning til læreplanen

Forløbet uddyber den nye vejledning til læreplanen for faget. 

Læreplan Billedkunst B – stx 2017 
Vejledning Billedkunst B – stx 2018 

Læreplan Billedkunst C – stx 2017
Vejledning Billedkunst C – stx 2018

  

  

Om materialet   

Fotografiet dokumenterer, fortæller og manipulerer. Vi dokumenterer vores hverdag og iscenesætter os selv i et omfang og med en hastighed som aldrig før. Mobilkameraet er altid ved hånden, og publicering kun et enkelt klik borte. 

Efter snart 200 år med fotografiet ved vi godt, at forholdet mellem virkelighed og foto ikke er simpelt 1:1, men derimod komplekst og rummer en mangfoldighed af relevante problemstillinger og udtryksmuligheder.

Forløbet, der beskrives i teksten, handler ikke om fotostrøm og sociale medier, men om kunstfotografi og sigter på at vi standser op et øjeblik, sanser og koncentrerer os om nogle af fotografiets udtryksmuligheder, både formelt æstetisk og indholdsmæssigt.

Emneord