Fourieranalyse

Fourieranalyse er et eksempel på et stykke smukt matematik, der har mange praktiske anvendelser og derfor er velegnet til SRP-opgaver. Mulige samarbejdspartnere er fysik, kemi og musik.

Genrelt

En gennemgang af Fourieranalyse kan findes i noter lavet af henholdsvis Ole Witt-Hansen og Mogens Oddershede Larsen:

Note af Ole Witt-Hansen 

Note af Mogens Oddershede Larsen

samt hos Wolfram Mathworld:

YouTube har også meget om Fourieranalyse, fx denne fine animation:

Animation på YouTube

hvor Fourieranalyse sammenknyttes med cirkelbevægelse.

SRP

Orgelpiber

Fouriertransformation er nært knyttet til begrebet klangfarver, så her er der en bro til fysik og musik. I kemi benytter man Fouriertransformation til analyse spektre fx NMR-spektre. 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png