Fra lille bonde til stor industri

Der er længe siden, at dansk landbrug var firelænget Morten Koch-idyl med køkkenhave, marker, køer, svin og heste. I dette modul kan du finde undervisningsideer til emnet om landbrug. Modulet kan også bruges til at arbejde med industrialisering.
3995_.jpg

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Introduktion

De danske landbrug har gennemgået radikale ændringer de seneste årtier. Men udviklingen er relativt ny. Værdien af den industrielle produktion overstiger først værdien af landbrugsproduktionen i midten af 1950'erne. De generelle tendenser er at: 

Antallet af landbrug blevet stadig færre. Alene fra 1970 til 2005 faldt antallet af landbrug fra 140.200 til 48.300.

De enkelte landbrug bliver større. Alene fra 1995 til 2005 er antallet af meget store bedrifter med over 200 hektarer steget fra 338 til 636. 

Specialisering. I 1970 havde omkring 50 procent både svin og kvæg. I 2005 var det under 10 procent. Der satses på enten den ene eller den anden form for produktion – svin, fjerkræ, kvæg eller planteavl.

Forslag til undervisning og undervisningsforløb til 8-9. årgang

Dele af materialet i dette modul kan bruges på flere årgange. Flere af filmene kan bruges på 3.-4 klassetrin til kompetencemålene "kronologi" samt "livsgrundlag og produktion". På 5-6. klassetrin vil linket til DR Skole: Børn på landet kunne anvendes til kompetencemålene omkring "principper for overblik" samt "det lokale, regionale og globale".

Herunder er et forslag til undervisningsforløb til 8-9. årgang.

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Færdigheds- og vidensmål: 

Det lokale, regionale og globale. 

Eleven kan forklare historiske forandringers 
påvirkning af samfund lokalt, regionalt og 
globalt

Forslag til undervisningsforløb på 8-9. klassetrin

Formål

Dette undervisningsforløbs formål er er give eleverne en kronologisk forståelse af udvikling i dansk landbrug og hvordan den primære sektor har udviklet sig. 

Planlægning, arbejdsformer og materialekrav

 • Forløbet kræver adgang til internet, bærbare eller tablets samt et tv / projektor.
 • Der er skift mellem klasseundervisning og individuelt arbejde.
 • Elevarbejdet kan udføres rent digitalt, se under konkret planlægning og gennemførelse.

Omfang

Forløbet kan gennemføres på 4 gange 2 lektioner.

Eksempler på læringsmål:

 • At kunne forklare dansk landbrugs udvikling.
 • At kunne forklare sammenhængen mellem dansk landbrugs udvikling og samfundsudviklingen generelt.
 • At kunne forklare konsekvenserne af landbrugets forandring.

Eksempler på udfordringsmål:

Forløbet kan danne baggrund for opgaver om industrialisering og mekanisering.

Den konkrete planlægning og gennemførelse

Linkene i højre spalte bruges til punkterne herunder.  Nedenstående aktiviteter kan bruges i kronologisk rækkefølge. Det kan være en god ide at introducere punkt 5, tidslinjen, allerede i første modul. Så kan eleverne løbende arbejde med det.

 1. Vis kortfilmen "Svineproduktion gennem 100 år". Landbrugets historie gennem 100 år på 4 min. Snak om svineproduktion i dag - gerne med fortællinger fra lokalmiljøet.
 2. Tag fat i temaet på DR Skole via linket "DR Skole - børn på landet". Vis filmklip og brug nogle af opgaverne til at lave en parallel til hverdagen i dag. DR Skole har også en lærervejledning på sitet.
 3. Brug "Tal og fakta om landbruget i dag" til at analysere, hvad der sker med landbruget. Dette kan fx gøres ved at lave grafer og vise tabeller på IWB.
 4. Vis "Et rigtigt bondeliv", "Den sidste bonde" eller "Landboreformerne i 1700-tallet" til at trække længere historiske paralleller.
 5. Lad eleverne lave en interaktiv tidslinje over landbrugets udvikling. Se hvordan du gør på EMU Histories modul om tidslinjer her.

Tegn på læring

 • Eleverne kan forklare svineproduktionens udvikling gennem årene.
 • Eleverne kan fortælle, hvordan livet på landet var før og i dag, fx for børn, familier og ansatte.
 • Eleverne kan forklare, hvordan et landbrug har udviklet sig gennem de seneste 100 år.

Forslag til undervisningsdifferentiering

Samarbejd med matematik. Brug "Tal og fakta om landbruget i dag" til at analysere, hvad der sker med landbruget. Lav grafer og søjler.

Lad nogle elever arbejde multimodalt. Fx gennem brug af web 2.0 værktøjer til præsentation. Se mere hvordan du gør og få forslag til arbejdsmetoder her: https://www.emu.dk/modul/narrable-lav-en-fort%C3%A6lling-med-billeder-og...

Forslag til evaluering.

At have kronologisk forståelse er essentielt i historefaget.Du kan senere lade eleverne udbygge tidslinjen med andre emner, og derved lade den være notatopsamler og portfolie. Produktet kan bruges som udgangspunkt for evaluering af elevens arbejde.

Forenklede Fælles Mål

Historie
3. - 4. klasse
Kronologi og sammenhæng (obligatorisk)
Kronologi (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden (vejledende mål)
Eleven har viden om relativ kronologi (vejledende mål)
Livsgrundlag og produktion (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion (vejledende mål)
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu (vejledende mål)
5. - 6. klasse
Kronologi og sammenhæng (obligatorisk)
Principper for overblik (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven har viden om principper for inddeling af historien (vejledende mål)
Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie (vejledende mål)
7. - 9. klasse
Kronologi og sammenhæng (obligatorisk)
Principper for overblik (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven har viden om principper for inddeling af historien (vejledende mål)
Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)

Relaterede links

Starten på nutidens højproduktive landbrug lå i 1700-tallet.
Hestene er i dag fortsat drivkraften i den 72-årige Børge Jørgensens landbrug, for han har aldrig brudt sig om at sidde på en traktor, og han driver stadig landbrug med sine 2 heste på 18 tønder land. Et nutidigt portræt af en svunden landbokultur.
Selvbindere kører over de gule marker og binder kornet i neg eller fylder aksene direkte i sække.
Filmen om bondeliv 1940-90 er blevet til på initiativ af gårdejer Oluf B. Jakobsen og en kreds af vestjyske landmænd. Og netop deres film er det. Loyalt og intenst indfanger instruktøren de gamle bønders beretninger fra dengang, der var rigtige bønder og et rigtigt bondeliv til.
Se hvordan svinene levede, samt hvordan svineproduktionen har fundet sted gennem de seneste små 100 år fra 1920 frem til i dag.
Man høstede roer ved hjælp af heste, som trak de maskiner, der optog, rensede og udsmed roerne. Sukkerroerne måtte dog klargøres ved håndkraft. Og børnene knoklede med.