Fra redskabsaktiviteter til parkour

I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Introduktion

Parkour roles

Når eleverne skal forberedes på dette forløb og hvor temaet ”Idræt og historie” skal tydeliggøres, så de kan arbejde videre med det, kan det være en fordel at lede eleverne ind på emnet ved, at fortælle hvor og hvornår gymnastikken opstod. Det kunne eksempelvis være, at man fortalte, at gymnastik oprindelig betyder ”nøgen-øvelse” på græsk, også kaldet legemsøvelser. Men sådan er der ikke mange, der tænker om gymnastikken i dag. Gymnastikken har ændret sig meget og er en af de ældste idrætsgrene, som man har kunnet gå til gennem tiden. Gymnastikken har en forhistorie med sig, da den oprindelig startede med at være folkelig dvs. for alle til nu også at være konkurrence sport og en organiserede idrætsgren. I Danmark er det dog stadig den folkelige gymnastik, der er mest udbredt.

 Men parkour udspringer jo af gymnastikken og må siges at være noget af det helt nye, hvor det er de samme grundelementer fra redskabsgymnastikken, der går igen eks. afsæt, kropsspænding, spring og rulle. Men også redskaberne i gymnastikken har ændret sig fra få træredskaber til masse af skumredskaber, som bruges både i skolen og i gymnastikforeningerne. I dag findes der et utal af muligheder for at afprøve grænser og springe nye og farlige spring, da sikkerheden er højnet i kraft af skumredskaberne og springgrave. Der findes springhaller med en skumredskabspark, som giver endnu flere muligheder. Ja kun fantasien sætter grænser.

Ved at fortælle en af de bagved liggende historie er eleverne allerede sporet ind på, hvordan man KAN tænke historien ind. 

 

Læs mere Vis mindre

Formål

Eleverne skal gennem alsidig idrætsudøvelse opnå viden og færdigheder, der udvikler deres forståelse for idrættens mangfoldighed og idrætslige kompetencer. I dette forløb er det centralt, at eleverne arbejder med at sammensætte gymnastiske bevægelser, fx ruller, afsæt, forflytning, sving, kip, rotation, balance, spænding/afspænding og bevægelsesrytme på og med redskaber og herigennem opnå kropsbeherskelse. Det er centralt i arbejdet med gymnastiske bevægelse at gå fra isolerede øvelser til mere komplekse og sammensatte bevægelser, fx fra rulle til håndstand-rulle. På baggrund af temaet kan redskabsaktiviteterne også være eksperimenterende, fx gennem parkour, hvor redskaberne anvendes på andre måder end i den mere traditionelle redskabsgymnastik. Egen og andres sikkerhed i redskabsaktiviteter er ligeledes et helt centralt område, fx i arbejdet med støtte- og sikkerhedsmodtagning.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Forslag til læringsmål

Eleven kan give forslag til forbedringer af egne og andres spring, fx via videooptagelse.

Omfang

16. - 18. lektioner (ca. 8-9 uger)

Tegn på læring

Eleven giver forslag til forbedringer af egne og andres spring, fx via videooptagelse.

Forslag til læringsmål

Eleven kan komme med bud på forbedringer af egne og andres bevægelser, fx via videooptagelse.

 

Omfang

Tegn på læring

Eleven peger på enkelte elementer i springet, der kan forbedres.

Forslag til læringsmål

Eleven kan lave hovedstand eller håndstand og holde kropsspændingen.

 

Omfang

Tegn på læring

Eleven peger på den centrale udfordring i eget eller andres spring.

Forslag til læringsmål

Eleven kan i grupper fremvise et bevægelsesforløb, hvor spring og parkourfærdigheder udføres i et effektivt bevægelsesflow over en række forhindringer og redskabsbaner eller et utraditionelt sted eks. omklædningsrummet, kantinen el. lign.

Omfang

Tegn på læring

Eleven arbejder koncentreret med at koordinere enkle faste øvelser med partner/partnere.

Forslag til læringsmål

Eleven kan redegøre for teknikker til brug af redskaber.

Omfang

Tegn på læring

Eleven arbejder koncentreret med sikker timing og kan fastholde fokus i improviserede øvelsesdele.

Planlægning (1)

Planlægning og arbejdsformer - Fra redskabsaktiviteter til parkour

Parkour roles
I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Forslag til undervisningsdifferentiering og evaluering (1)

Gennemførelse (7)

Lektion 1.-2. - Fra redskabsaktiviteter til parkour

Parkour roles
I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Lektion 3.-4. - Fra redskabsaktiviteter til parkour

Parkour roles
I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Lektion 5.-6. - Fra redskabsaktiviteter til parkour

Parkour roles
I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Lektion 7.-8. - Fra redskabsaktiviteter til parkour

Parkour roles
I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Lektion 9.-10. - Fra redskabsaktiviteter til parkour

Parkour roles
I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Lektion 11.-12. - Fra redskabsaktiviteter til parkour

Parkour roles
I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Lektion 13.-16. - Fra redskabsaktiviteter til parkour

Parkour roles
I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med både redskabsgymnastikken og parkour. Eleverne får viden om både forskelle og ligheder. De arbejder undersøgende og eksperimenterende med øvelser fra begge idrætsgrene. Der er i dette forløb inddraget et tema, som kan anvendes under prøven i idræt

Forenklede Fælles Mål

Idræt
8. - 9. klasse
Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk)
Redskabsaktiviteter (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan analysere egne og andres bevægelser inden for gymnastik og parkour (vejledende mål)
Eleven har viden om bevægelsesanalyse af gymnastiske øvelser og spring (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan beherske sammensatte bevægelsesserier med og uden musik (vejledende mål)
Eleven har viden om teknikker til at sammensætte bevægelser inden for redskabsgymnastik og parkour (vejledende mål)

Relaterede links

Her kan du finde inspirationsmateriale til idræt.
Inspirationsvideo
Inspirationsvideo
Inspirationsvideo