Franskøvelse: Wisdom of crowds

I denne artikel kan du få en idé til, hvordan man med en nyttig og hurtig øvelse kan påbegynde et nyt forløb i fransk - eller åbne en tekst. Jeg kalder øvelsen "Wisdom of crowds", fordi klassens elever til sammen ved mere end den enkelte elev alene.
Store piger med tablets

.

Introduktion

Denne øvelse kalder jeg Wisdom of crowds. Den går ud på, at alle elever (hvis de har forberedt sig) kan bidrage med noget til et emne eller en tekst eller en film. Øvelsen er især god til at ”bryde isen”, når man begynder på et nyt forløb, f.eks. ved den første tekst man læser i forløbet.

 

Omfang

Laves på klassen (10+10 minutter). Øvelsen kræver, at eleverne har læst en tekst derhjemme, eller at klassen har set en film sammen.

 

Formål

 • At få brugbare gloser til et nyt forløb og udvikle elevens ordforråd
 • At forstå fransk ved at læse en tekst eller høre/se en film
 • At udvikle sin evne til at formulere sig på skriftlig fransk
 • At skærpe elevernes talekompetencer ved at arbejde kreativt og fagligt med franske emner/tekster
 • At skærpe elevens analytiske sans for, hvad der er vigtig information i en tekst / film

 

Forberedelse

Eleverne skal læse en given tekst derhjemme af substantiel karakter, f.eks. 5-8 sider. Det kan være den første tekst i et nyt forløb. Wisdom of crowds kan ligeledes anvendes som en måde at åbne op for tematikken/plottet i en film. Det er altså en indledende øvelse, som kan følges op af andre tiltag.

 

Produktkrav

Eleverne arbejder individuelt, men skaber sammen – på tavlen – et fælles produkt.

 

Gennemførelse

 1. Alle eleverne bedes om at tænke på teksten eller filmen og finde ét, to eller tre nøgleord på fransk, som de finder beskrivende / karakteristisk for den (2 minutter).
 2. De skriver hver især disse ord på tavlen (8 minutter).
 3. Når eleverne er færdige, står der en masse ord på tavlen. Mange af ordene er forskellige, men er der ens ord, slettes de overflødige. Fransklektoren retter eventuelle stavefejl (1 minut).
 4. En elev, som ikke har svært ved at læse og skrive fransk, bliver sat til at skrive alle ordene ned i et Word-dokument (5 minutter).
 5. Nu uploades arket med ordene til Lectio eller lignende i det bibliotek, som indeholder filer om det pågældende forløb. Lærere og elever gennemgår dokumentet ved højtlæsning (4 minutter).
 6. Det vil vise sig, at dokumentet indeholder mange nyttige ord samt begreber, der er centrale for det pågældende forløb.

 

Forslag til videre arbejde

Eleverne kan (to og to) sættes til at træne disse franske ord samt oversætte dem til dansk. Eller de kan bedes om individuelt at indlære gloserne og deres udtale derhjemme til næste fransktime.

.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord