Fransktalende lande (vf)

Hvor taler man fransk?

Introduktion

Fransk tales af ca. 3 % af verdens befolkning fordelt på 57 lande og fem kontinenter.

I nogle af landene tales der kun fransk, mens der i andre lande tales fransk ud over et andet sprog. Lande kan inddeles , hvor fransk er et officielt sprog, og hvor fransk ikke har status af officielt sprog, men tales af en stor del af befolkningen.

Her præsenteres du for et forløb, der giver eleverne mulighed for at lære, hvor fransk tales i verdenen.

Formål

Formålet med dette undervisningsforløb er at give eleverne viden om, hvor der tales fransk, og at fransk tales på alle kontinenter.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Frimærke

I dette forløb introduceres emnet fælles, hvorefter eleverne arbejder selvstændigt eller evt. i par.

Der skal printes et blankt verdenskort, som skal deles ud til eleverne.

Eleverne får brug for adgang til Internet og farveblyanter i tre forskellige farver.

Eksempler på læringsmål

Eleverne kan:

  • placere fransktalende lande og områder på et verdenskort.
  • genkende franske navne på frankofone lande og områder.
  • opnå viden om frankofone lande og områders kultur og geografi.

Omfang

1-2 lektioner.

Gennemførelse

  1. Start med at vise et verdenskort – f.eks. fra Google Maps - og spørg eleverne, om de ved, hvor der tales fransk. Eleverne skriver ned i deres hæfte. Derefter kommer eleverne selv op til tavlen og peger på de lande, de nævner.
  2. Har eleverne nævnt lande fra de fem kontinenter? Vis dine elever dette kort, der giver et overblik over fordelingen af personer, der taler fransk, på de fem kontinenter.
  3. Fortæl dine elever, at man kan inddele de fransktalende lande i tre kategorier: a) lande, hvor fransk er det eneste officielle sprog, b) lande, hvor fransk er et officielt sprog ved siden af andre sprog, c) lande, hvor fransk ikke er et officielt sprog, men hvor en stor del af befolkningen taler det.
  4. Giv dine elever dette blanke verdenskort. Eleverne skal farvelægge landene, hvor der tales fransk. De skal bruge 3 forskellige farver, som svarer til de tre ovenstående kategorier. Eleverne noterer også det franske navn på de farvelagte lande på det blanke kort – evt. ved at nummerere landene, hvor der mangler plads til at skrive hele navnet.
  5. Eleverne finder en liste med lande tilhørende de tre kategorier ved at følge de tre links herunder:

Listerne er redigeret på fransk. Eleverne kan indsætte det franske navn på et land i søgefeltet i Google Maps for at kunne lokalisere det. Under det franske navn kommer den danske oversættelse automatisk frem.

 

Tegn på læring

For at evaluere det eleverne har lært, kan du foreslå dem en konkurrence: Hvor taler man fransk?

Eleverne sætter sig i grupper (ca. 4 elever). Hver gruppe får uddelt dette blanke verdenskort. Skiftevis placerer eleverne et fransktalende land på kortet.  Kortet går rundt blandt eleverne i gruppen indtil ingen kan skrive flere lande på. For hvert fransktalende land, som er placeret rigtigt på kortet, får gruppen 1 point. Gruppen, som får flest point, vinder konkurrencen.   

Til sidst kan du bede eleverne om at skrive ned i deres hæfte, hvilke frankofone lande og områder, de kender. Listen sammenlignes med den liste, de har skrevet i starten af forløbet.

Forslag til undervisningsdifferentiering

  • Der er altid elever, der godt kan lide at arbejde med at kunne placere lande. Lad dem kigge på nettet og lave lister i deres hæfte evt. med indbyggertal.
  • Nogle elever vil gerne - og kan- skrive lidt længere tekster. Lad dem skrive et postkort fra et af landene eller områderne. Postkortet skal indeholde fakta, og eleverne skal også her være opmærksomme på tekstens genretræk.

Forenklede Fælles Mål

Fransk - valgfag
7. - 9. klasse
Kultur og samfund (obligatorisk)
Kulturforståelse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan fortælle om jævnaldrendes hverdagsliv (vejledende mål)
Eleven har viden om jævnaldrende fransktalendes hverdagsliv (vejledende mål)

Relaterede links

Kort over fordelingen af personer, der taler fransk, på de fem kontinenter.
Kort til print.
Kort til print.
Lande, hvor fransk er det eneste officielle sprog.
Lande, hvor fransk er et officielt sprog ved siden af andre sprog.
Lande, hvor fransk ikke er et officielt sprog, men hvor en stor del af befolkningen taler det.