Fremstil filmplakater med SmåP

Brug billedredigeringsprogrammet Pixelr til at arbejde med stemning og virkemidler i en filmplakat.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

Læringsmål for aktiviteten opstillet på baggrund af Fælles Mål:

  • Eleverne kan udvælge indholdet til en filmplakat, samt skitsere og disponere filmplakatens indhold og virkemidler.
  • Eleverne kan producere en filmplakat i Pixelr med brug af billede, skrifttype, farve og komposition.

Undervisningsaktivitet

Filmrulle

Aktiviteten er velegnet til at afrunde et undervisningsforløb, der har haft en konkret film som omdrejningspunkt. 

Aktiviteten kan bruges til et arbejde med en hvilken som helst fortælling i levende billeder. Eleverne kan fx lave en filmplakat om kortfilmen ”Lille Lise” (20 min.), som er en gyserfilm. Filmen vandt en Robert for bedste kortfilm i 2006. Se evt. arbejdsforslag hertil på Filmcentralen.dk

På SmåP finder du en trin-for-trin vejledning til eleverne i at lave en filmplakat. I vejledningen er der bl.a. link til Pixelr, som er gratis at benytte.

SmåP er udviklet af Station Next med støtte fra Det Danske Filminstitut, Nordea-fonden og Kulturministeriet.

Hvad gør læreren?

Læreren viser en udvalgt film for klassen - evt. på filmcentralen.dk (her findes let tilgængeligt redskab til at tage skærmbilleder i god kvalitet).

Læreren skitserer arbejdsgangen for eleverne, samt hvilke kriterier der kan opstilles for en filmplakat med god kvalitet.

Hvad gør eleverne?

Eleverne taler i grupper om, hvad filmen handler om, samt sætter ord på filmens tema.

Eleverne viser hinanden steder i filmen, hvor de mener, der er brugbare billeder.

Eleverne udvælger ét billede og bliver enige om, hvorfor netop dette billede er valgt. Hvis eleverne arbejder med en film på filmcentralen.dk er det nemt at tage et skærmbillede ved hjælp af knappen "Tag skærmbillede", som ligger under filmen.

Eleverne aftaler, hvem filmplakaten skal henvende sig til og med hvilket formål (reklamere, underholde osv.).

Eleverne laver skitse til deres filmplakat ved hjælp af et plakatboard.

Eleverne producerer plakaten i Pixelr.

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

Eleverne kan udvælge indholdet til en filmplakat, samt skitsere og disponere filmplakatens indhold og virkemidler.

Tegn på læring

Niveau 1

Eleven udvælger ét stillbillede fra en film og laver en skitse til en filmplakat. 

Niveau 2

Eleven udvælger ét stillbillede fra en film og laver en skitse til en filmplakat, hvor det fremgår, hvilke virkemidler der benyttes i forhold til billede, skrifttype, farve og komposition. 

Niveau 3

Eleven udvælger ét stillbillede fra en film og laver en skitse til en filmplakat, hvor det fremgår, hvilke virkemidler der benyttes i forhold til billede, skrifttype, farve og komposition. Eleven begrunder, hvem filmplakaten henvender sig til, samt hvilket formål plakaten har. 

Omsatte læringsmål

Eleverne kan producere en filmplakat i Pixelr med brug af billede, skrifttype, farve og komposition.

Tegn på læring

Niveau 1

Eleven benytter billedredigeringsprogrammet Pixelr til at producere en filmplakat.

Niveau 2 

Eleven benytter billedredigeringsprogrammet Pixelr til at producere en filmplakat med bevidst brug af billede, skrifttype, farve og komposition. 

Niveau 3

Eleven benytter billedredigeringsprogrammet Pixelr til at producere en filmplakat med bevidst brug af billede, skrifttype, farve og komposition. Eleven forklarer, hvordan billede, skrifttype, farve og komposition er afstemt efter filmens handling og stemning. 

Evaluering

Forløbet afsluttes med, at eleverne viser deres plakater til klassen eller evt. til en anden gruppe i klassen. Der kan fx gives respons ud fra følgende spørgsmål:

  • Kan I lide plakaten, og hvorfor?
  • Mener I plakaten hovedsageligt er information/oplysning, underholdning eller reklame, og hvorfor?
  • Hvem mener I, er målgruppen?
  • Hvor mener I, plakaten egner sig til at blive vist?

Forenklede Fælles Mål

Dansk
7. - 9. klasse
Fremstilling (obligatorisk)
Fremstilling (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan fremstille større multimodale produktioner (vejledende mål)
Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion (vejledende mål)

Relaterede links

Trin-for-trin vejledning til eleverne i at lave en filmplakat
Vejledning til underviseren
Se gyserfilmen på Filmcentralen