Frihedsrettighedernes betydning

I dette element præsenteres eleverne for de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder, og de forholder sig til, hvad rettighederne betyder for deres eget liv og for vores demokrati – herunder hvad det ville betyde, hvis de ikke havde disse rettigheder.

Formål

At øge elevernes kendskab til deres grundlæggende frihedsrettigheder i demokratiet – herunder
kendskab til, hvad rettighederne handler om, og hvor i lovgivning og konventioner, de er beskrevet
Yderligere øger aktiviteten elevernes refleksion angående de grundlæggende demokratiske rettigheder – herunder hvad de betyder for deres egne handlemuligheder og demokratiet.

Fag

Samfundsfag, Dansk.

Tidsforbrug

60-90 min.

Forberedelse 

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet

Bilag til download