Frikvarter med faste rammer understøtter skoledagen

Klare aftaler, fælles regler og en god frikvarterskultur kan bane vejen for, at frikvarteret er et positivt afbræk, der understøtter trivsel og læring i skoledagen. Derfor er frikvarteret et mindst lige så relevant samtaleemne som undervisningen, når du taler med dit barn, andre forældre eller lærere og pædagogisk personale om, hvordan det går i skolen.

Det gode frikvarter understøtter trivsel og læring, fordi eleverne får mulighed for at udvikle deres kammeratskaber og sociale kompetencer gennem leg og aktivitet, samtidig med at de får ny energi og gør sig klar til den efterfølgende undervisning.

Lege
© Colourbox

Det gode frikvarter er alles ansvar

Et godt frikvarter kræver en frikvarterskultur præget af et anerkendende og inkluderende miljø i klassen, hvor ingen elever holdes udenfor. Hvor lærere og pædagogisk personale kan opsætte retningslinjer for frikvarteret og hjælpe med at løse konkrete konflikter, kan du som forælder bidrage til det gode frikvarter ved også at vende frikvarteret, når du taler med dit barn om skoledagen. Dermed bliver jeres samtale meget konkret, og du får måske indsigt i nye dynamikker i klassen, som frikvarteret røber. På samme måde kan I drøfte frikvarterskulturen på forældremøder med henblik på at sørge for, at frikvarteret altid er en positiv oplevelse for alle.

 

Mindre børn har behov for fastere rammer

Ofte er der i de mindre klasser behov for klare aftaler og retningslinjer for frikvarteret. Faste rammer kan hjælpe eleverne og lærere og pædagogisk personale omkring klassen med at strukturere pauserne, så alle har størst mulig glæde af dem. Med tiden opstår der en god frikvarterskultur i klassen, hvor der ikke længere er behov for styring fra de voksne. 

Ikke alle klasser har vedtaget retningslinjer for frikvarteret, så forhør dig hos en lærer eller pædagog tilknyttet dit barns klasse, hvis du er i tvivl.

Eksempel på retningslinjer for det gode frikvarter 
  

  • Ingen i vores klasse skal være ensom i frikvarteret
  • Vi laver legeaftaler med hinanden i klassen inden frikvarteret
  • Vi inviterer hinanden med i legen
  • Vi hjælper hinanden, hvis nogen bliver kede af det
  • Vi henter hjælp hos en voksen, hvis vi ikke selv kan løse problemer