Frikvartersfornøjelser

Eleverne skal designe og fremstille frikvartersfornøjelser, der er til glæde og gavn for de yngre elever på skolen.

Læringsaktiviteten er udarbejdet af Rachel Zachariassen i samarbejde med Kratholmskolen og Fonden for Entreprenørskab.

Læringsaktiviteten er egnet fra 5. kl.

I denne læringsaktivitet gives der inspiration til hvordan innovation og entreprenørskab kan integreres i en helt konkret læringsaktivitet. Det innovative og entreprenante i denne læringsaktivitet opstår der hvor eleverne skaber anderledes frikvartersfornøjelser til andre elever på skolen. De skal lave research på målgruppen og ud fra interview idégenerere og fremstille frikvartersfornøjelser, der opfylder et behov og som er værdiskabende. 

Forudsætninger: Eleverne skal kende til og kunne anvende grundlæggende håndværktøjer og redskaber. De skal fx kunne anvende en sav, hammer og symaskine.

Frikvartersaktiviteter-måleplade
© Rachel Zachariassen
Frikvartersaktiviteter-måleplade
© Rachel Zachariassen

Frikvartersfornøjelse: Måleplade Gruppens ide (Jesper, Mathias, Silje og Thala) var dels at inspirere de yngste elever til at måle sig selv, eller eksempelvis sandkasseskovle for at blive fortrolig med metersystemet. Gruppens delmål var, at målepladen også kunne bruges i matematikundervisningen. Da den blev sat op under et halvtag på skolens grund, kunne en måleaktivitet indgå i udendørsmatematik. Den lille gummigiraf er blot en dekoration og valgt fordi, giraffer er høje = måleplade

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

  • Eleven kan vælge at anvende de værktøjer og redskaber, de skal bruge for at fremstille den frikvartersfornøjelse, de har designet og valgt at fremstille.
  • Eleven kan fremstille frikvartersfornøjelser ud fra stillingtagen til brugsværdi og design i deres proces og produkt. De skal i designprocessen lave research, brainstorme samt udvikle skitser af deres ideer.

Undervisningsaktivitet

Eleverne skal designe og fremstille frikvartersfornøjelser, der er til glæde og gavn for de yngre elever på skolen. Frikvartersfornøjelserne kan fremstilles i bløde eller hårde materialer eller i en kombination.

I taler på klassen/holdet om, hvad de forstår ved frikvartersfornøjelser. Eleverne kommer selv med forslag. I har en snak om, hvad der er realiserbart i forhold til de håndværksmæssige færdigheder, de har lært i tidligere forløb og i forhold til, hvad der praktisk er muligt at fremstille i værkstedet i forhold til de materialer, der er til rådighed.

Du viser som lærer forskellige eksempler på frikvartersfornøjelser. Et rundboldbat, stoffrisbee, boomerang, spil m.m. Tag en snak med eleverne om hvilke værktøjer og redskaber der er hensigtsmæssige at bruge til de enkelte produkter, og hvilke håndværksmæssige teknikker der er gode at kunne til de forskellige produkter.

Eleverne bliver inddelt i makkepar eller i små grupper på tre personer. De laver først en analyse af målgruppen. Hvad leger børn i indskolingen med, og hvad kan vi lave, som de vil synes er sjovt at lege med? Eleverne kan evt. interviewe de yngre elever på skolen for at høre om deres behov og ønsker.

 

Derefter laves der research på internettet. Eleverne skal i makkerpar eller i den lille gruppe brainstorme på ideer. Der laves skitser af deres ideer til frikvartersfornøjelser. Den bedste og mest brugbare idé udvælges og realiseres. Eleverne skriver ned hvilke værktøjer, de forestiller sig, at de skal bruge for at fremstille deres idé til en frikvartersfornøjelse. De aftaler i gruppen, hvem der laver hvad.

Frikvartersaktiviteter - sørøverspil
© Rachel Zachariassen

Sørøverspil: Gruppens idé (Cathrine, Sophia og Ida) var at lave et gulvspil, hvor man spiller med sig selv som brik. Ved at slå med en stor selvsyet skumgummiterning indikeres antal skridt den enkelte brik må tage. Ved at følge de syede fodspor på spilledugen, fremkommer svære og sjove positurer, hvor man skal holde balancen, til det igen er ens tur til at slå. Spillet er i sin form inspireret af Ludo.

MATERIALER

Fyrretræ, krydsfiner, MDF-plade og rest af træ

Lister og trælim

Søm og skruer

Stof

Trælim

Hjul i forskellige størrelser

Genbrugsmaterialer, som låse, dippedutter m.m.

VÆRKTØJ OG REDSKABER

Hamre

Save/fukssvanse

Håndbor

Symaskine

Pensler

Hvad gør læreren

Læreren gør indholdet i læringsaktiviteten tydelig for eleverne. Eleverne får fortalt, at de skal designe og fremstille frikvartersfornøjelser, der er til glæde og gavn for de yngre børn på skolen.

 

Læreren sætter en dialog i gang med eleverne om frikvartersfornøjelser.

Læreren viser eksempler på frikvartersfornøjelser.

 

Læreren inddeler eleverne i makkepar og instruerer dem i opgaven.

 

Læreren har på forhånd lavet en aftale med læreren i den givne indskolingsklasse, som eleverne skal interviewe.

 

Læreren sørger for, at der er bærbare computere og skitsepapir til idéfasen.

 

Læreren sørger for, at der er et godt udvalg af bløde og hårde materialer til rådighed.

 

Læreren viser de nødvendige teknikker og metoder, hvad eleverne skal bruge for at fremstille deres idé til en eller flere frikvartersfornøjelser.

 

Læreren hjælper og vejleder eleverne undervejs i processen.

Hvad gør eleverne

Eleverne deltager i en dialog om hvad frikvartersfornøjelser er og hvad de kunne forestille sig at fremstille i bløde og hårde materialer.

 

Eleverne byder ind med hvilke værktøjer og teknikker, der er hensigtsmæssig at bruge i fremstillingen af de forskellige eksempler, der er på frikvartersfornøjelser.

 

Eleverne laver først en analyse af målgruppen (eleverne i indskolingen). Derefter laver de et interview med brugerne.

 

Eleverne laver research på internettet.

 

Eleverne brainstormer i makkerpar på ideer.

 

Eleverne laver skitser af deres ideer til frikvartersfornøjelser. Den bedste og mest brugbare idé udvælges og realiseres.

 

Eleverne skriver ned hvilke værktøjer, de forestiller sig, at de skal bruge for at fremstille deres idé til en frikvartersfornøjelse. De aftaler i gruppen, hvem der laver hvad.

 

Eleverne går med vejledning fra læreren, i gang med at fremstille frikvartersfornøjelsen.

Frikvartersaktiviteter-sørøverspil-detalje
© Rachel Zachariassen

Detalje fra sørøverspillet, der viser de syede fodspor.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej – eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer.

Omsatte læringsmål

Eleven kan vælge hvilke værktøjer og redskaber, de skal bruge, så de kan fremstille den frikvartersfornøjelse, de har designet og valgt at fremstille.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven kender til de grundlæggende håndværktøjers muligheder, og kan med hjælp vælge det værktøj der skal bruges for at fremstille den valgte frikvartersfornøjelse.

Niveau 2: Eleven kan vælge det grundlæggende værktøj og mestre de håndværksmæssige teknikker, der skal bruges til at fremstille frikvartersfornøjelsen.

Niveau 3: Eleven kan vælge og anvende mere avanceret værktøj. Den håndværksmæssige forarbejdning er flot udført. Der er blevet eksperimenteret undervejs.

Omsatte læringsmål

Eleven kan fremstille frikvartersfornøjelser ud fra stillingtagen til brugsværdi og design i deres proces og produkt. De skal i designprocessen lave research, brainstorme samt udvikle skitser af deres ideer.

 

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven fremstiller med hjælp frikvartersfornøjelser ud fra gruppens ideer. Eleven søger i gruppen research og brainstormer. Eleven fremstiller mindst en skitse.

Niveau 2: Eleven fremstiller med lidt hjælp frikvartersfornøjelser ud fra egne eller gruppens ideer. Eleven tager stilling til brugsværdi og det æstetiske udtryk i deres proces. Eleven fremstiller mindst 2 skitser.

Niveau 3: Eleven fremstiller med fantasi samt sine kreative og innovative kompetencer flere frikvartersfornøjelser. Der er fremstillet flere skitser, hvor ideerne er opfindsomme og brugbare. Der bliver i høj grad taget stilling til brugsværdi og det æstetiske udtryk.

 

Evaluering

En formativ og summativ evaluering foretages i forhold til de opstillede læringsmål.

Når alle frikvartersfornøjelserne er færdige, vises og introduceres de for de yngre elever. Der arrangeres fælles leg i et frikvarter, hvor eleverne i 5. klasse leger med og hjælper de yngre børn.

Der evalueres ved, at de yngre elever giver feedback omkring, hvordan det var at lege med de fremstillede frikvartersfornøjelser. Der evalueres også på opgavens form – det at eleverne selv skulle udvikle deres ideer. Hvad er svært, og hvad er godt ved denne form for opgaver.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)
Håndværktøj og redskaber (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan vælge grundlæggende værktøjer og redskaber efter hensigt (vejledende mål)
Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjers og redskabers anvendelsesmuligheder (vejledende mål)
Design (obligatorisk )
Produktrealisering (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer (vejledende mål)
Eleven har viden om funktion i relation til udførelsen af produktet (vejledende mål)