Fysiklærerforeningen

Fysiklærerforeningen er en forening af personer med interesse for undervisning i fysik på gymnasialt niveau i Danmark. Foreningen er dannet i 1921. Foreningens formål er at virke for fysikundervisningens vel, og dette søges bl.a. opnået gennem afholdelse af kurser og medlemsmøder rundt omkring i landet, forlagsvirksomhed og repræsentation i udvalg, der har indflydelse på fysikfagets udvikling i Danmark.

Styrelse

Fysiklærerforeningen ledes af en styrelse på 7 personer samt af en suppleant. Styrelsen varetager foreningens interesser i forskellige sammenhænge og er foreningens repræsentant flere forskellige steder. Foreningens styrelse har et godt samarbejde med Undervisningsministeriets fagkonsulent i fysik, Martin Schmidt, således at relevante informationer hurtigt strømmer fra medlemmerne til fagkonsulenten og omvendt.

Kurser

Til at varetage Fysiklærerforeningens kursusvirksomhed har foreningen etableret Fysikurs. Der laves både rent faglige kurser, hvor fysiklærere kan få deres faglige kompetence holdt vedlige, samt kurser med henblik på at udvikle pædagogiske og fagdidaktiske områder.

Forlagsvirksomhed

Fysiklærerforeningen har andel i to forlag - Fysikforlaget samt F&K-forlaget, der drives i fællesskab med Kemilærerforeningen. Fysikforlaget har udgivet mange titler. Det drejer sig om både rent fysikfaglige bøger og om tværfaglige temahæfter, som er blevet til i samarbejde med forlaget. F&K Forlaget er mere begrænset i sit udbud. Databog i Fysik og Kemi er en bog, der bliver solgt i mange eksemplarer.

Astronomi

Underviserne i dette fag er samtidig fysiklærere, og derfor varetages faget astronomis interesser også af Fysiklærerforeningen, som afholder kurser for lærerne og gennem Fysikforlaget støtter udgivelsen af bøger om emner inden for faget astronomi. I styrelsen skal der ifølge foreningens love sidde mindst en repræsentant med undervisningskompetence i astronomi.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png