Fysiklærerforeningen

Fysiklærerforeningen er en forening af personer med interesse for undervisning i fysik på gymnasialt niveau i Danmark. Foreningen er dannet i 1921. Foreningens formål er at virke for fysikundervisningens vel, og dette søges bl.a. opnået gennem afholdelse af kurser og medlemsmøder rundt omkring i landet, forlagsvirksomhed og repræsentation i udvalg, der har indflydelse på fysikfagets udvikling i Danmark.

Fysiklærerforeningen

forsøg til måling af forholdet mellem elektronens ladning og masse

Fysiklærerforeningen

Fysiklærerforeningen er en forening af personer med interesse for undervisning i fysik på gymnasialt niveau i Danmark. Foreningen er dannet i 1921. Foreningens formål er at virke for fysikundervisningens vel, og dette søges bl.a. opnået gennem afholdelse af kurser og medlemsmøder rundt omkring i landet, forlagsvirksomhed og repræsentation i udvalg, der har indflydelse på fysikfagets udvikling i Danmark.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png